Lapsi- ja perhepalvelut Kymenlaaksossa

Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus muodostuu sosiaali-, terveys-, opetus-, liikunta- ja kulttuurialojen palveluista.

Niitä täydentävät seurakuntien, järjestöjen ja yksityisten palvelut.

Sosiaali- ja terveyspalvelut Kymenlaaksossa

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut koko maakunnassa.

https://www.kymsote.fi/

 

 

Sosiaali- ja kriisipäivystys

Sosiaali- ja kriisipäivystys auttaa 24/7 eli ympäri vuorokauden, jos sinä tai läheisesi tarvitsee heti apua kriisitilanteeseen.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Aikuisten-sosiaalipalvelut-ja-työelämäpalvelut/Sosiaali--ja-kriisipäivystys/p/sosiaali-ja-kriisipaivystys

Etelä-Kymenlaakso

Osoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
p. 040 509 5111 tai hätänumero 112.

Pohjois- Kymenlaakso

Osoite: Ruskeasuonkatu 3, 45100 Kouvola
p. 0400 533 595 tai hätänumero 112.

Neuvolat, kotiin vietävät lapsiperhepalvelut, varhainen tuki

Neuvolapalvelut edistävät ja tukevat raskaana olevan naisen, lapsen sekä koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Neuvolat/p/neuvolat

Kotiin vietäviin lapsiperhe palveluihin kuuluu perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, tehostettu perhetyö sekä turvakoti. Kotiin vietävät palvelut tukevat ja auttavat perheitä eri elämäntilanteissa

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Kotiin-vietävät-palvelut-ja-perhetyö/p/kotiin-vietavat-palvelut-ja-perhetyo

 

 

Kasvatus ja perheneuvonta

Perheasioiden sovittelu

Perheoikeudelliset palvelut

Suun terveydenhuolto

Opiskeluhuolto, koulut ja oppilaitokset

Koulujen tai oppilaitosten henkilökunnan yhteystiedot löytyvät jokaisen oppilaitoksen kohdalta.

www.peda.net

Kouvolan kaupungin Peda.net -sivusto https://peda.net/kouvola

Kotkan kaupungin Peda.net -sivusto https://peda.net/kotka

Haminan kaupungin sivut: https://www.hamina.fi/asukkaalle/kasvatus-koulutus/

Pyhtään kunnan sivut: https://pyhtaa.fi/fi/kasvatus-koulutus

Virolahden kunnan Peda.net -sivusto https://peda.net/virolahti

Miehikkälän kunnan Peda.net .sivusto https://peda.net/miehikkala

 

Varhaiskasvatus, päivähoito ja avoin varhaiskasvatus

Kouvolan kaupunki, päivähoito ja varhaiskasvatus
https://www.kouvola.fi/index/paivahoitojavarhaiskasvatus.html

Kotkan kaupunki, päivähoito ja varhaiskasvatus
http://www.kotka.fi/asukkaalle/paivahoito

Haminan kaupunki, varhaiskasvatus
https://www.hamina.fi/varhaiskasvatus-koulutus/varhaiskasvatus/

Pyhtään kunta, päiväkoti ja varhaiskasvatus
http://www.pyhtaa.fi/fi/asukkaat/opetus-ja-varhaiskasvatus/paivahoito-ja-varhaiskasvatus

Virolahti ja Miehikkälä, Kaakon kaksikko, päivähoito ja varhaiskasvatus
https://www.virolahti.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/

Kirjastot

Lastenkulttuuri, Kulttuurikasvatuspalvelut

Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut

Liikuntapalvelut

Pikkulapsipsykiatria ja lastenpsykiatrian arviointi

PIKKULAPSIPSYKIATRIA KYMSOTESSA

Pikkulapsityöryhmä palvelee koko Kymenlaakson alueella

Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa

Käynnit ovat asiakkaillemme maksuttomia

MILLOIN PERHE VOI OHJAUTUA PIKKULAPSIPSYKIATRISEEN TYÖSKENTELYYN? 

Pikkulapsipsykiatriseen työskentelyyn ohjaudutaan lääkärin lähetteellä. Hoito voi alkaa jo raskausaikana, jos vanhemmalla on vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai synnytykseen liittyviä huolia, jotka kuormittavat mieltä

Lapsen syntymän jälkeen ohjautumisen syitä voivat olla esimerkiksi; lapsen itkuisuus ja vaikeus rauhoittua. Lapsella voi olla syömisen tai nukkumisen vaikeuksia, lapsen tarpeita tai tunnetiloja voi olla vaikea tunnistaa, lapsi vetäytyy herkästi kontaktista tai sinulla tai lapsellasi on ongelmia, jotka vaikeuttavat teidän vuorovaikutustanne. Myös lapsen vakavat fyysiset sairaudet voivat kuormittaessaan lasta ja vanhempia olla peruste lastenpsykiatrian lähetteelle

Lapsenne asioissa työskennellään moniammatillisesti. Pikkulapsitiimiin kuuluu vastuuhoitajan lisäksi lastenpsykiatrian erikoislääkäri, joka on lisäksi erikoistunut varhaiseen vuorovaikutukseen. Lisäksi teemme yhteistyötä perheen tukena olevien verkostojen kanssa.

MITÄ PIKKULAPSIPSYKIATRINEN TYÖSKENTELY TARKOITTAA?

Ensikäynnillä tutustumme teihin perheenä ja kertaamme lähetteen tiedot; perheenne sekä sosiaalisen ympäristön huolet.

Työskentely suuntautuu yleensä perheen kotiin ja tapaamisilla sairaanhoitajan kanssa keskustellaan mm. seuraavista teemoista: perheenne tilanteesta, vanhemmuudesta, parisuhteesta, synnytyksestä, vauva-ajasta sekä aiemmista kokemuksista. Mikäli lapsenne on päivähoidossa, sairaanhoitaja käy seuraamassa päivähoidon arkea.

Joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan myös miltä perheenä oleminen tuntuu, mikä sujuu ja mikä ei. Myös pohtiminen lapsen näkökulmasta on tärkeää.

Yhdessä miettiminen avaa uusia näkökulmia vaikeaankin asiaan ja ratkaisuja voi löytyä helpommin. Voimme pohtia yhdessä lapsen hoito, - ruokailu, -leikkitilanteita. Miten perhe löytää mukavalta tuntuvia toimintatapoja lapsen kanssa; rauhoittaa, syöttää ja leikkiä tai laittaa lasta nukkumaan.

Joskus täytyy enemmän puhua vanhemman kanssa siitä, mitä tunteita tai muistikuvia lapsen kanssa oleminen herättää ja miten niiden kanssa selviää.

Joskus taas jokin asia näyttäytyy riskinä lapsen kehitykselle - silloin on tärkeää huomata se ja löytää keino korjata, muuttaa ja auttaa.

Käytössämme on erilaisia menetelmiä kuten videointi ja haastattelut. Niiden tarpeellisuus arvioidaan yhdessä perheen kanssa.

Tapaamisilla voidaan päätyä siihen, ettei pikkulapsipsykiatriaa välttämättä tarvita, mutta mietitään yhdessä, miten esim. perhetyö voisi olla avuksi.              

Se, että vanhemmat saavat apua ja tukea hankalienkin asioiden kanssa, auttaa lasta kehittymään ja kasvamaan tasapainoisesti!

YHTEYSTIEDOT

Kouvola:

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Sairaalankuja 3 D, 3krs.

45750 Sairaalamäki

Puhelin: 044 2231 613

Kotka:

Kauppakeskus Pasaati

Kauppakatu 5 B, 3 krs

48100 Kotka

Puhelin: 0206333801

 

LASTENPSYKIATRIAN ARVIOINTI KYMSOTESSA

Lastenpsykiatrian arvioitityöryhmä palvelee koko Kymenlaakson alueella

Toimipisteemme sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkassa

Käynnit ovat asiakkaillemme maksuttomia

KUN HUOLI HERÄÄ….

Lastenpsykiatriselle arviointijaksolle ohjaudutaan, kun lapsen psyykkisestä ongelmasta on herännyt huoli ja nähdään tarve lastenpsykiatriseen arviointiin psyykkisen häiriön tunnistamiseksi. Yleensä lapsen asioissa on ollut jo aiempi kontakti esim. perheneuvolaan tai muuhun perustason tukimuotoon.

Lähete voi tulla lastenneuvolasta, perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta tai konsultaationa toiselta erikoisalalta kuten lastentautien erikoislääkäriltä tai lastenneurologialta. Myös yksityinen lääkäri voi ohjata lastenpsykiatriseen hoidon arviointiin.

TAVOITTEET

Arviointijakson tavoitteena on saada käsitys lapsen ja perheenne kokonaistilanteesta ja lisätä ymmärrystä lapsen oireiden taustasta, jotta voimme suunnitella yhdessä teidän kanssa lapsenne jatkohoitoa ja kuntoutusta

MITÄ JAKSONA AIKANA TAPAHTUU…

Ensikäynnillä tutustumme ja kertaamme lähetteen tiedot; perheenne sekä sosiaalisen ympäristön huolet.

Sairaanhoitaja on yhteydessä lapsen verkostoon mm. terapeutit ja lastensuojelu vanhempien suostumuksella

Arviointiin kuuluu lapsen oma tapaaminen lastenpsykiatrin ja sairaanhoitajan luona

Arviointijakso toteutetaan vastaanottokäynneillä sekä lapsen omassa kasvuympäristössä; perheeseen tehdään kotikäynti ja sairaanhoitaja on yhteydessä arjen sujumisen/haasteiden osalta lapsen päivähoito- ja/tai koulupaikkaan, jonne tehdään seurantakäynti

Vanhempien tapaamisella sairaanhoitaja kerää tietoa vanhempien sukuhistoriasta, kiintymyssuhteesta sekä lapsen varhaisista kehitysvaiheista. Lisäksi keskustellaan vanhemmuuden haasteista ja perheen voimavaroista

Arviointijakso päättyy hoitoneuvotteluun, jossa käydään jakson tulokset ja päätetään jatkohoito. Mikäli lapsenne tarvitsee jatkohoitoa lastenpsykiatrian yksikössä, voidaan jatkohoidoksi suunnitella lyhyt hoidollinen työskentely. Jos on tarve diagnostiikan tarkennukselle tai pidempikestoiselle hoidolle, siirtyy lapsen hoito lastenpsykiatrian tutkimus- hoito - ja kuntoutustyöryhmään

Lapsenne asioissa työskennellään moniammatillisesti. Hoidon tarpeen arviointiin ja suunnitteluun osallistuu vastuutyöntekijän ja lääkärin lisäksi moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu psykologi, toimintaterapeutti ja tarvittaessa yksikkömme sosiaalityöntekijä. Lisäksi täydennämme arviointia kyselykaavakkein

YHTEYSTIEDOT

Kouvola:

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala

Sairaalankuja 3 D, 3krs.

45750 Sairaalamäki

Puhelin: 044 2231 613

Kotka:

Kauppakeskus Pasaati

Kauppakatu 5 B, 3 krs

48100 Kotka

Puhelin: 0206333801