Vanhemmuus leikki-ikäisten lasten kanssa

 

Pikkulapsiperheen vanhempi elää vaativaa aikaa. Itsenäistä elämää viettäneille aikuisille voi olla yllätys, miten paljon lapsi muuttaa heidän elämänrytmiään. Lapsen hoito vaatii fyysisiäkin voimia. Yöuni voi jäädä vähäiseksi, ja väsymys kiristää ilmapiiriä ja puolisoiden välistä suhdetta.

 Vanhempien on syytä keskustella keskenään kasvatusperiaatteista ja -tavoitteista. Heidän tulisi pyrkiä yksimielisyyteen siitä, miten lapsen kanssa toimitaan pulmatilanteissa ja mitä lapsi saa ja mitä ei saa tehdä. Myös päätös lapsen hoidosta on tehtävä yhdessä: hoitavatko vanhemmat lasta kotona, kun tämä on pieni ja miten se käytännössä tapahtuu? Kolme ensimmäistä vuotta ovat kehityspsykologisen tiedon mukaan lapsen persoonallisuuden kehityksen kivijalka. Monet vanhemmat haluavat hoitaa lastaan nuo vuodet mahdollisimman paljon itse. Osalle vanhemmista paluu työelämään on henkisesti tai taloudellisesti tärkeää, ja silloin kannattaa miettiä omalle lapselle soveltuvin päivähoito. Osa-aikatyötäkin kannattaa harkita.

 Lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana luodaan perusta perusturvallisuudelle, tunne-elämälle, sosiaalisille taidoille, itsehillinnälle, oikean ja väärän oppimisille ja vastuullisuuteen kasvamiselle. Leikki-iässä luodaan mahdollisuudet oma-aloitteisuudelle, luovuudelle, aktiivisuudelle, keksimiselle ja uteliaisuudelle. Vanhemmille riittää haastetta lapsen kehityksen tukijana ja jaksaminen voi olla koetuksella.

 Mietittävää pikkulapsiperheen vanhemmalle

Mistä asioista iloitsen tässä elämänvaiheessa?

Mitä tarvitsisin, että jaksaisin paremmin?

Miten molemmat vanhemmat saisivat omaa aikaa, jotta jaksaisivat paremmin?

Lähde: MLL vanhemmuuden kaari  

Tutustu myös Mannerheimin lastensuojeluliiton podcastiin: “Uskalla kuunnella” vanhemmuuden kipupisteistä.. Podcastissa vanhemmuuden asiantuntijat pureutuvat vanhempia pohdituttaviin huoliin.

Toteutamme säännöllisesti eri alueilla Vanhemmuuden tuen iltoja taapero ja leikki-ikäisten lasten vanhemmille.

Hamina vanhemmuusiltojen materiaalit (kevät 2024)


Kotka uhmailtojen materiaalit (syksy 2023 )

Tagit: vanhemmuuden tuki, vanhemmuus leikki-ikäisen kanssa