Tukea ja apua vanhemmuuteen

Jokainen perhe on erilainen. Siksi perheiden palvelujen tarvekin on erilaista. Tälle sivustolle on koottu erilaisia vanhemmuuden tuen palveluja. Niistä voi etsiä juuri itselleen sopivaa apua ja tukea.

Tärkeää on, ettei kukaan jää yksin. Kymenlaaksossa on suuri joukko muita vanhempia, vapaaehtoisia ja ammattilaisia, jotka haluavat tukea ja auttaa lapsiperheitä.
Lisäksi sähköiset palvelut tarjoavat tietoa ja apua puhelimitse, chatin ja viestien välityksellä.

Aina voi kääntyä lähimmän ammattilaisen puoleen. Oman pienen tai suuren huolensa voi ottaa puheeksi esimerkiksi neuvolassa, päiväkodissa, eskarissa, koulussa tai terveysasemalla. Ammattilaiset osaavat neuvoa ja tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa.

Vain kertomalla huolista voidaan auttaa. Helpointa on auttaa silloin, kun tukea haetaan jo varhaisessa vaiheessa.

Oma lähipiiri

Oma lähipiiri

Aina ei tarvita ammattilaisia tukemaan ja auttamaan lapsiperhettä. Monesti kaivattu apu on sellaista, jota voi löytyä lähipiiristä: kuuntelemista, keskustelua, olkapäätä, ystävällistä kannustusta, apua ruoanlaitossa, siivouksessa, kaupassa käyntiä, parin tunnin lastenhoitoa tai muuta käytännön apua.

Joillakin on sukulaisia ja ystäviä, jotka rientävät automaattisesti vauva- ja lapsiperheen avuksi. Kaikilla ei näin ole. Kannattaa miettiä, voisiko ystävistä, tuttavista, sukulaisista tai naapureista joku auttaa. Avun pyytäminen voi tuntua vaikealta, mutta myös avun tarjoaminen voi olla vaikeaa. Harvoin esimerkiksi hyvä naapuri ehdottaa, että hän voisi käydä kaupassa tai ulkoilla vauvan kanssa. Kuitenkin pyydettäessä hän voisi tehdä sen mielellään.

Kaikilla ei silti ole ympärillään ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella tai joilta voi pyytää apua. Tämän vuoksi on tarjolla esimerkiksi vertaistukiryhmiä ja kotiin vietäviä lapsiperhepalveluita ja paljon muuta tukea.

Kymenlaakson perhekeskuksen kohtaamispaikat

Kymenlaakson perhekeskuksen kohtaamispaikat

Vanhemmuus on jatkuvaa opettelua. On hyvä kuulla tai lukea muiden vanhempien kokemuksia. Kun elää vauvaperheen arkea, on mukava keskustella samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Myöhemmin voi kaivata toisenlaista vertaistukea.

Kymenlaaksossa on useita kohtaamispaikkoja, joissa voi tavata muita vanhempia ja lapsia. Kohtaamispaikoissa on avointa toimintaa ja perhekahviloita. Lisäksi niissä kokoontuu myös erilaisia vertaistukiryhmiä: äitien voimavaroja vahvistava ryhmä, maahanmuuttajaperheiden ryhmä, imetystukiryhmä, isäryhmä, takaisin työelämään -ryhmä jne. Eri kohtaamispaikoissa on erilaista toimintaa, johon voi myös itse vaikuttaa.

 

Katso lisää

Perhekeskuksesta löydät oman alueesi lapsiperhepalvelut

Perhekeskuksesta löydät oman alueesi lapsiperhepalvelut

Perhekeskus on verkosto, joka kokoaa kaikki lapsiperheen tarvitsemat palvelut yhteen. Perhekeskuksesta löytyvät neuvolapalvelut (ehkäisyneuvola, äitiys- ja lastenneuvola) sekä kotiin vietävät lapsiperhepalvelut ja paljon muuta.

Vanhemmuutta tuetaan neuvolassa jo ennen vauvan syntymää. Neuvolan perhevalmennus ja kotikäynti ensisynnyttäjän perheessä tukevat vanhemmuuden kehittymistä. Vauva-aikana vanhempien ja neuvolan välinen yhteys on yleensä tiivis. Neuvolassa vanhemmat voivat tuoda esiin kaikki huolensa.

Neuvolan laajoissa terveystarkastuksissa paneudutaan erityisesti koko perheen hyvinvointiin ja sinne toivotaan molempien vanhempien tulevan. Vaikka lapsen iän myötä neuvolakäynnit harvenevat, neuvola on aina perheen käytettävissä.

Neuvolassa ei olla kiinnostuneita vain lapsesta vaan koko perheen hyvinvoinnista. Ota siis rohkeasti puheeksi mietityttävät asiat: oma jaksaminen, parisuhde, arjen haasteet, huoli lapsen tai sisaruksen käytöksestä, perheen taloudesta jne.

Vanhemman ei tarvitse itse tietää, minkälaista palvelua perhe tarvitsee. Äitiys- tai lastenneuvolan tukea voidaan täydentää esimerkiksi kotipalvelulla, neuvolan perheohjauksella, perhetyöllä tai perheneuvolan vastaanotolla.

Perhekeskuksen työntekijät auttavat perhettä oikean avun ja tuen piiriin. Koko perheen hyvinvointiin saa apua kaikenlaisissa elämäntilanteissa - myös silloin, kun omat voimavarat eivät tunnu riittävän.

Katso lisää

Odottavien olohuone

Odottavien olohuone

MLL:n Kaakkois-Suomen piirin perhesuhteiden tuki järjestää vanhemmuuden ja parisuhteen tukea odottaville vanhemmille etäyhteydellä yhteistyössä eri ammattilaisten kanssa.

 Odottavien olohuone – omassa olohuoneessa -iltoja järjestetään etänä Zoom-palvelussa. Tilaisuudet ovat lasta odottaville vanhemmille suunnattuja infotilaisuuksia, joissa keskeisenä aiheena on lapsen tuoma muutos parisuhteeseen ja arkielämään. Illat järjestetään alueen ammattilaisten yhteistyöllä, lapsesta koituvaa iloa korostaen. Tilaisuuksia tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville sekä uudelleensynnyttäjille, mutta ne sopivat myös vauvojen vanhemmille. Illat ovat maksuttomia ja verkossa osallistuminen on mahdollisia myös anonyymisti.

 

 

Vanhemmuuteen voit saada tukea myös järjestöiltä

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistys tarjoaa monenlaista tukea ja apua erilaisiin elämäntilanteisiin. Älä epäröi pyytää apua!

Baby blues -vauvaperhetyö on tarkoitettu väsyneille/masentuneille vastasyntyneen tai vaikeahoitoisen vauvan äideille ja perheille.

Vapaaehtois-doula on synnyttäjän ja hänen puolisonsa vapaaehtoinen tukihenkilö.

Uniohjaus auttaa perheen unirytmissä. Työntekijä tukee uniohjauksen avulla puhelimitse, sähköpostitse tai perhetapaamisissa.

Päiväryhmä Untuva tukee lapsiperheitä silloin, jolloin vanhempien voimavarat eivät riitä.

Alvari-perhetyö tarjoaa pitkäaikaista apua kotkalaisille lastensuojelun asiakkuudessa oleville lapsiperheille.

Tapaamispaikka Esikko on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta.

Tenavatupa on leikki- ja alakouluikäisille lapsille tarkoitettu iltahoitopaikka.

Yökylätoiminta tarjoaa yöhoitoa yli 1,5-vuotiaille lapsille kerran kuukaudessa.

Lisäksi tarjolla on Väkivaltyön palvelukeskus Pysäkki ryhmineen.

Katso lisää

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja MLL:n paikallisyhdistykset

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri ja alueen paikallisyhdistykset tarjoavat monipuolista toimintaa, jolla edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Vanhemmuutta tuetaan mm. seuraavilla toimintamuodoilla:

Perhesuhteiden tuen tiimi järjestää odottavien ja pikkulapsiperheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa toimintaa, toisaalta tarjolla on apua eroaikeissa oleville ja eronneille lapsiperheille. Tarjolla on myös varhaista tukea, jossa ammatillisesti ohjatuissa ryhmissä tuetaan vanhemmuutta perheiden erilaisissa elämäntilanteissa.

Yhes vahvemmaks - parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina - hankkeen (2020–2022) tavoitteena on tukea perhettä parisuhteeseen panostamiseen jo odotusajasta alkaen. Perheitä tuetaan avun hakemiseen ja yksinpärjäämisen kulttuurin vähenemiseen, vertaisuuden merkitys huomioiden. Tavoitteena on, että ilo lapsesta säilyy arjen haasteidenkin keskellä.

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämishankeen (2018–2021) tarkoituksena on eri toimenpitein tuoda näkyviin lapsen asemaa ja ääntä vanhempien erotilanteessa. Lapsen edun huomioiminen koko eroprosessin ajan vaikuttaa positiivisesti lapsen erosta selviytymiseen, hänen oikeuteensa kumpaankin vanhempaan myös eron jälkeen sekä yhteistyövanhemmuuden vahvistamiseen.

Perhekahvilat ovat MLL:n paikallisyhdistysten vapaaehtoisvoimin toimivia kohtaamispaikkoja alueen perheille.

Kerhotoiminta on vapaaehtoisvoimin järjestettäviä kerhoja alueen lapsiperheille. Kerhot voivat painottua mm. liikuntaan, askarteluun tai musiikkiin.

Mummi- ja vaaritoiminta tarjoaa lapsille, vanhemmille ja isovanhemmille yhteistä ja mielekästä tekemistä sekä edistävät sosiaalisia taitoja ja sukupolvien välistä vuorovaikutusta. Mummit ja vaarit ilahduttavat lapsia, nuoria ja perheitä mm. päiväkodeissa, perhekahviloissa, kerhoissa, kouluissa, kirjastoissa ja tapahtumissa.

Lastenhoitotoimintaa, joka on tilapäistä ja lyhytaikaista lastenhoitopalvelua perheille. Hoitajina toimivat MLL:n kouluttamat henkilöt. MLL:n Kaakkois-Suomen piiri välittää, perhe toimii työnantajana

Nuorisotoimintaa yhteistyössä vanhempien, paikallisyhdistysten ja koulujen kanssa.

Ystäväksi maahanmuuttajaäidille -toiminnassa maahan muuttanut äiti saa itselleen MLL:n kouluttaman vapaaehtoisen ystävän. Ystävät tutustuvat toisiinsa mukavan yhteisen tekemisen lomassa ja samalla maahanmuuttajaäiti saa mahdollisuuden harjoitella suomen kieltä.

Perhekummitoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan tavoitteena on lisätä lapsiperheen hyvinvointia ja tuoda iloa arkeen. Perhekummit ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia, jotka ovat kiinnostuneita lapsiperheiden auttamisesta ja vapaaehtoisena toimimisesta. Tukeminen on  keskimäärin parin viikon välein;  kuuntelemista, juttelemista, yhdessä tekemistä ja olemista. Toiminnan myötä perheen tukiverkosto laajenee ja arjessa jaksaminen lisääntyy.

Kaveritoiminta on piirin organisoimaa, ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminta on suunnattu 6 - 17 -vuotiaalle lapselle tai nuorelle. Toiminnassa lapsi saa kaverikseen turvallisen ja luotettavan aikuisen. Tavoitteena on ehkäistä lapsen tai nuoren yksinäisyyttä ja vahvistaa kokemusta osallisuudesta. Toiminta tuo iloa ja hyvää mieltä.

Heppakaveritoiminnassa 6-17- vuotias lapsi saa aikuisen kaverin hevostallilta. Kaverin kanssa toimitaan talliympäristössä hevosjuttujen parissa. Yhteinen tekeminen voi olla esimerkiksi hevosten hoitamista, tavallisten tallitöiden tekemistä ja mahdollisesti ratsastamista. Heppakaveritoiminta on suunnattu lapsiperheille, joilla ei ole taloudellisesti mahdollisuutta harrastaa hevosten parissa, lapsi tai nuori kokee yksinäisyyttä tai hänellä voi olla muita haasteita ja murheita elämässään.

Läksykummitoiminnan avulla tarjotaan peruskouluikäiselle lapselle henkilökohtaista tukea koulunkäyntiin sekä luotettavan aikuisen juttuseuraa.

 

Lisäksi MLL Kaakkois-Suomen piiri tuottaa lapsiperheiden kotipalvelua ja ammatillisia perhepalveluita ostopalvelusopimuksella.

 

Iskä-kahveja järjestetään verkossa Zoom-palvelussa ympäri vuoden. Iskä-kahvit ovat nimensä mukaisesti tarkoitettu kaikille isille, myös ensimmäistä lastaan odottaville! Kahveilla on luvassa rentoa jutustelua iskä-asioista ja vertaistukea miesten kesken.

Äipät ja iskät -kahvit ovat verkossa Zoom-palvelussa järjestettäviä etäkahvitilaisuuksia äideille sekä isille. Mikäli kahvit ovat tauolla ja toivoisit toimintaa, ota rohkeasti yhteyttä perhesuhteiden tuen tiimin koordinaattoreihin

 

Katso lisää