Lasten asioista sopiminen ja eron oikeudelliset asiat

Lasten huoltajuus, asuminen, tapaaminen ja elatus

Kun vanhemmat eroavat, on suunniteltava, miten eron jälkeen alaikäisen lapsen asiat hoidetaan. On sovittava siitä, kumman luona lapsi asuu, miten lapsi tapaa vanhempiaan ja miten vanhemmat jakavat vastuun lapsen elatuksesta. Myös lapsen huoltajuudesta voidaan sopia uudelleen, mikäli se on tarpeen. Lasta koskevissa päätöksissä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu.

Perheoikeudelliset palvelut

Lastenvalvojat auttavat lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien sopimusten laatimisessa vanhempien asuessa erillään.

Lastenvalvojalta saa puhelinneuvontaa ja ohjausta. Tapaamisissa lastenvalvojan luona vanhemmat voivat laatia lapseen liittyvät sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään lapsen edun mukaiseen sopimukseen sekä vahvistaa lasta koskevat sopimukset.

Tutustu tästä isyysasiat

Lastenvalvojan yhteystiedot löydät Kymenlaakson hyvinvointialueen sivuilta:

Perheoikeudellisten palveluiden yhteystiedot

Avioero, avoero ja rekisteröidyn parisuhteen purkaminen

Avioeroa voivat hakea joko puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Avioeroa haetaan käräjäoikeudesta. Asia pannaan käräjäoikeudessa vireille kirjallisella avioerohakemuksella.

Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sitten, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Avioeroa käsitellessään tuomioistuin ei tutki avioerohakemuksen syitä.

Rekisteröidyn parisuhteen purkamiseen sovelletaan samoja säännöksiä kuin avioeroon.

Lasten asioista päättämisen tavoissa ei ole eroa, päättyi liitto sitten avio- tai avoeroon.

Hyödyllisiä linkkejä:

Kymenlaakson käräjäoikeus (Hamina, Kotka, Kouvola, Virolahti, Miehikkälä)
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus (Pyhtää)

Sähköinen asiointi:

https://asiointi.oikeus.fi/
https://oikeus.fi/fi/index/tietoaarjenongelmiin/avioeroavoerojarekisteroidynparisuhteenpurkaminen_0.html
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/fi/index/hakemusasiat/perheasiat/avioero.html

Elatusapulaskuri

 

 

 

Lue lisää

 

Tagit: lapsen asumisesta sopiminen, ero, lapsen asioista sopiminen erotilanteessa, vanhemmuuden jatkuminen, lapsi ja ero