Vuorovaikutus ja tunteet leikki-ikäisen kanssa

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksella tarkoitetaan kaikkea yhdessäoloa, tekemistä ja kokemista pienen lapsen kanssa. Toistuvat vuorovaikutuskokemukset varhaisvuosina vaikuttavat jo aivojen kehitykseen eli muovaavat aivojen toiminnallisia rakenteita. Riittävän hyvä vuorovaikutus lapsen ja vanhemman välillä on nykytiedon mukaan erittäin tärkeää.

Riittävän hyvä vuorovaikutus on sitä, että lapselle jutellaan ja nimitetään asioita ympäristöstä. Lapselle juteltaessa käytetään erilaista äänensävyä ja ilmeitä. Lapselle puhutaan samalla, kun häntä hoidetaan. Lapsen tunteita aletaan myös nimetä hänelle jo vauva iässä.

Lapsi tarvitsee pysyviä ja lämpiä suhteita häntä hoitaviin ihmisiin näitä ovat vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat ja lapsen kasvaessa hoitopaikan aikuiset.

Leikki-ikäinen lapsi on itsekin aktiivinen vuorovaikutussuhteissa.  Vanhemmat ovat lapselleen tärkeimmät ihmiset. Lapset ihannoivat vanhempiaan ja pitävät heitä mallina. Hyvät käytöstavat lapselle tulevat vanhemmilta.  Leikki-ikäinen tarvitsee vanhemmilta apua moneen vuorovaikutustilanteeseen. Näitä tilanteita ovat leikkiin mukaan pääsy, riitojen ratkaiseminen, tavaroiden jakaminen ja kavereiden löytämisessäkin vanhempi voi auttaa lastaan.

Vanhemman on hyvä olla kiinnostunut lapsensa päivästä. Kysy lapselta, mikä tässä päivässä on ollut mukavaa, kenen kanssa olet leikkinyt. Nämä kysymykset ovat erityisen tärkeitä, jos lapsi käy hoidossa.

Anna lapsellesi huomiota, kun olet ollut erossa lapsesta tai haet hänet hoidosta. Halauksia, syliä ja juttelua puolisen tuntia niin saat tämä jälkeen rauhassa tehdä kotityötä.  Arjen rutiinit tuovat turvaa lapselle. Illalla lapsi tarvitsee vanhemman huomioita. Vanhemman lukema iltasatu on hyvä iltarutiini, jonka jälkeen lapsi nukahtaa paremmin. Hän on saanut vanhemman läheisyyttä, joka luo turvallisuuden tunteen lapselle.

 

tutustu lisää:

MLL Vanhemman ja lapsen varhainen vuorovaikutus

MLL: Lapsen kasvatus ja vanhemman kasvatustietoisuus 

MLL: Vanhemman työkirja 

Lapsen maailma: Kasvata kannustaen!

Oulun seudun omaishoitajat ry: Hyvinvoiva perhe: hyviä ja hauskoja menetelmiä arjen hyvinvointiin 

Väestöliitto: Kannustavan kasvatuksen verkkokurssi

Lapsen ja vanhemman varhainen vuorovaikutus MLL  

 

Tagit: vanhemmuuden tuki, vuorovaikutus ja tunteet leikki-ikäinen