Kun lapsi antaa odotuttaa itseään

Lapsettomuus

Lapsettomuus koskettaa syvästi sen kohtaavia. Lapsettomuuden kriisi on eriasteinen eri ihmisillä riippuen aiemmista koetuista kriiseistä, persoonallisuudesta ja lapsitoiveiden voimakkuudesta. Tahaton lapsettomuus koskettaa noin joka kuudetta raskautta yrittävää. Suurimmalla osalla syynä on toisen osapuolen tai molempien alentunut hedelmällisyys. Osalla syytä ei löydy lääketieteen keinoin. 

Lapsettomuudella tarkoitetaan sitä, että raskaus ei ole alkanut vuoden kuluessa säännöllisistä yhdynnöistä huolimatta.

Lapsettomuus, terveyskirjasto

Lapsettomuuden vaikutuksia parisuhteeseen:

Väestöliitto, parisuhteen kriisit

 

Tutkimukset

Lapsettomuustutkimukset voidaan käynnistää, kun raskaus ei ole alkanut vuoden yrittämisen jälkeen. Tutkimuksiin voi hakeutua terveyskeskukseen, gynekologille tai yksityiselle lapsettomuusklinikalle. Tutkimuksilla pyritään selvittämään onko alentuneesta hedelmällisyydestä vai hedelmättömyydestä. Tutkimusten perusteella voidaan arvioida tarvitaanko hoitoa vai voidaanko raskauden alkamista jäädä vielä odottamaan.

Lapsettomuustutkimukset aloitetaan parille aina yhdessä, yleensä perusterveydenhuollossa. Naiselle tehdään gynekologinen tutkimus ja mieheltä tutkitaan siemennestenäyte.  

Terveyskylä, lapsettomuustutkimukset

Hoito suunnitellaan lapsettomuuden syyn ja parin toiveiden mukaan. 

Terveyskirjasto, lapsettomuushoito

 

Adoptio

Jos lasta ei yrityksistä huolimatta ala kuulumaan, voi harkittavaksi tulla adoptio. Adoptiossa lapsen etu on aina ensisijainen tavoite. Lapselle etsitään sellaisia vanhempia, joilla on riittävästi voimavaroja vastata lapsen tarpeisiin. Adoptioperheellä tulee olla psyykkiset, fyysiset ja taloudelliset edellytykset ottaa vastuu lapsesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriölle kuuluu adoptioneuvonnan ja kansainvälisen adoptiopalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta.

Adoptio

Adoptioperheet ry on yhdistys, joka levittää kokemusperäistä ja tutkittua tietoa kaikille niille, joita adoptio koskettaa. Adoptiossa on monta eri osapuolta, joiden tarpeet ja kokemus ovat hieman erilaiset.

Interpedia toimii Suomen adoptiolautakunnan valtuuttamana adoptiopalvelunantajana kansainvälisissä adoptioissa. Teemme yhteistyötä adoptiolasta toivovien adoptionhakijoiden ja ulkomaisten palvelunantajien kanssa Suomen adoptiolainsäädännön mukaisesti.

Perhe-etuudet ovat adoptiovanhemmille suurelta osin samanlaiset kuin biologisille vanhemmillekin. Erona on, että adoptiovanhemmat eivät voi saada äitiysrahaa, mutta he saavat pidemmän vanhempainrahakauden.

Kela, adoptio ja perheen tuet