Parisuhteen ja seksuaalisen tuen palveluja Kymenlaaksossa

Parisuhteeseen liittyvät asiat ja seksuaaliterveys kuuluvat luonnollisesti osaksi kaikkea terveydenhuoltoa.

Mietityttäviä asioita voi ottaa esiin missä vain kohtaakin sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä: neuvolassa, päiväkodissa, terveysasemalla, perhekeskuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa. Hyvä hetki puhua voi olla myös silloin, kun neuvolan työntekijä käy vauvan syntymän jälkeen kotikäynnillä. Tai jos kotona käy työntekijöitä esimerkiksi kotipalvelusta tai perhetyöstä.

Molempien vanhempien oma hyvinvointi on tärkeää. Lapsiperheille on tarjolla monenlaista apua ja tukea, jotka antavat voimavaroja vanhemmille. Väsymys, huolet ja kiireinen elämä heijastuvat helposti parisuhteeseen.

Mikäli parisuhde huolestuttaa tai on jo ongelmia, kannattaa hakeutua keskustelemaan parisuhdetyön ammattilaisten kanssa. Näihin palveluihin voi hakeutua myös itsenäisesti:

 

Perheneuvolat

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu lapsille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita ovat muun muassa: ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari- tai perhetyöskentely, kriisityö, perheasioiden sovittelu.

Perheneuvolat Kymenlaaksossa

Perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluna ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen, muiden lähisuhteiden ja eron kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Tavallisimpia tulosyitä ovat perheen vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, oma tai puolison uskottomuus ja muut erilaiset kriisit. Asiakkaaksi voi tulla yhdessä kumppanin kanssa tai yksin. Perheneuvonta on asiakkaalle ilmaista. Asiakkaan ei tarvitse olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Palvelua annetaan pääsääntöisesti tapaamisissa, joihin tullaan ajanvarauksella. Kymenlaaksossa toimii kaksi keskusta.

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus

Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus

 

MLL:n Kaakkois-Suomen piiri 

Yhes Vahvemmaks!- parisuhde lapsen kotina ja vanhemmuuden pilarina- hanke

Perhe mielessä -vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on parisuhteen vahvistuminen ja vanhemmuuden tukeminen pikkulapsivaiheessa. Ryhmä on tarkoitettu alle 4-vuotiaiden lasten vanhemmille. Ryhmässä on seitsemän tapaamiskertaa. Yksi tapaaminen kestää kaksi tuntia, jonka aikana on tarjolla välipalaa. Lapsille järjestetään lastenhoito.

Aiheita ovat mm.

  • Positiivinen vuorovaikutus
  • Parisuhteesta huolehtiminen
  • Tunnetaidot ja itsesäätely
  • Perheen voimavarat
  • Perheen toimiva arki
  • Koko perheen hyvinvointi

 

Odottavien olohuone – omassa olohuoneessasi ovat tilaisuuksia lasta odottaville vanhemmille, jokaisella kerralla on oma teemansa. Illat toteutetaan etänä Zoom-palvelussa tunnin mittaisina ja niihin voi osallistua anonyymisti.

Vanhempana työelämään -ryhmä on vertaisryhmätoimintaa, jolla tuetaan perheen ja työn yhteensovittamista sekä siirtymää työelämään perhevapaan päättymisen jälkeen. Ryhmä toteutuu etänä.

Kaakon äipät ja iskät – Facebook-ryhmä on vertaistuellinen keskustelualusta ja tiedotuskanava alueen perheille ja ammattilaisille. Ryhmään pääsee mukaan tästä.

Iskä-kahvit ja Äipät ja iskät -kahvit ovat zoomissa toteutuvat etäkahvit kaikille alueen äideille ja isille. Kahveilla on tarjolla niin rentoa juttuseuraa, vertaistukea kuin vanhempien toiveista esiin nousseita teemoja perhearkeen, parisuhteeseen tai vanhemmuuteen liittyen. Aikataulut löytyvät Facebookista Kaakon äipät ja iskät -ryhmästä.

Perhesuhteiden puhelinaika on arkisin klo 13-15, tarjoamme keskustelutukea arjen perhe-elämän haasteisiin liittyen; kuuntelua, keskustelua ja palveluohjausta. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät alla olevan linkistä

MLL Kaakkois-Suomen piiri, parisuhteen ja vanhemmuudentuki

 

 

Tagit: apua parisuhteeseen, apua seksuaalisuuteen