Parisuhteen ja seksuaalisen tuen palveluja Kymenlaaksossa

Parisuhteeseen liittyvät asiat ja seksuaaliterveys kuuluvat luonnollisesti osaksi kaikkea terveydenhuoltoa.

Mietityttäviä asioita voi ottaa esiin missä vain kohtaakin sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä: neuvolassa, päiväkodissa, terveysasemalla, perhekeskuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa. Hyvä hetki puhua voi olla myös silloin, kun neuvolan työntekijä käy vauvan syntymän jälkeen kotikäynnillä. Tai jos kotona käy työntekijöitä esimerkiksi kotipalvelusta tai perhetyöstä.

Molempien vanhempien oma hyvinvointi on tärkeää. Lapsiperheille on tarjolla monenlaista apua ja tukea, jotka antavat voimavaroja vanhemmille. Väsymys, huolet ja kiireinen elämä heijastuvat helposti parisuhteeseen.

Mikäli parisuhde huolestuttaa tai on jo ongelmia, kannattaa hakeutua keskustelemaan parisuhdetyön ammattilaisten kanssa. Näihin palveluihin voi hakeutua myös itsenäisesti:

Perheneuvolat

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu lapsille ja heidän vanhemmilleen. Palveluita ovat muun muassa: ohjaus ja neuvonta, yksilö-, pari- tai perhetyöskentely, kriisityö, perheasioiden sovittelu.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola/p/perheneuvola

Perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluna ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen, muiden lähisuhteiden ja eron kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa.

Tavallisimpia tulosyitä ovat perheen vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, oma tai puolison uskottomuus ja muut erilaiset kriisit. Asiakkaaksi voi tulla yhdessä kumppanin kanssa tai yksin. Perheneuvonta on asiakkaalle ilmaista. Asiakkaan ei tarvitse olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen.

Palvelua annetaan pääsääntöisesti tapaamisissa, joihin tullaan ajanvarauksella. Kymenlaaksossa toimii kaksi keskusta.

Kotka, Hamina, Pyhtää ja Virolahti

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus

Kouvola

Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus