Sateenkaariperheet

Sateenkaariperhe on perhe, jossa joku vanhemmista kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Sateenkaariperheiden kirjo on laaja. Perheiden kirjo on laaja: joukkoon mahtuu esimerkiksi naisparin tai miesparin perheitä sekä perheitä, joissa lapsella on ollut alusta asti enemmän kuin kaksi vanhempaa.  Sateenkaariperheissä on myös esimerkiksi uusperheitä, yhden vanhemman perheitä ja tahatonta lapsettomuutta kohdanneita perheitä.
Lapset ovat voineet saada alkunsa aikaisemmissa parisuhteissa, hedelmöityshoidoilla tai koti-inseminaatiolla. 

Sateenkaariperheet ovat uusia perhemuotoja. Vakiintuneiden roolimallien puuttuminen voi olla perheille voimavara, mutta se voi tuoda mukanaan myös epävarmuutta. Tutkimusten mukaan kotityöt jakautuvat sateenkaariperheessä tasaisemmin kuin perusperheissä. Toisaalta parisuhdetta voi koetella puolisoiden erilainen biologinen tai juridinen side lapseen.

Lähisukulaisten ja ympäristön torjuva asennoituminen voi kuormittaa perhettä ja parisuhdetta. Esimerkiksi joskus isovanhempien mielestä perheen toinen äiti ei olekaan ”oikea äiti”. Sateenkaariperheet kohtaavat  myös julkista kyseenalaistamista ja ennakkoluuloja, mikä kuormittaa perheitä. Palveluihin hakeutuminen voi syrjinnän pelossa olla sateenkaariperheille tavallista vaikeampaa.

Tutkimusten mukaan lapset kasvavat ja kehittyvät yhtä hyvin niin eri kuin samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Perheen ihmissuhteiden pysyvyys, vanhempien kyky toimia turvallisina hoivanantajina, kyky asettaa rajoja ja ymmärtää lapsen tarpeita, on olennaisempaa kuin perheen rakenne.

Lisää tietoa ja tukea löydät täältä

Rakkaussuhteen työkirja (Perhesuhdekeskus, 2020). Työkirja on kirjoitettu sateenkaari-ihmisille ja heidän kumppaneilleen rakkaussuhteen iloksi ja tueksi. 

Sateenkaariperheet ry
Monimuotoiset perheet

Kymenlaakson perhekeskus

Apua ja tukea
Kysy & keskustele verkossa

 

Tagit: monimuotoiset perheet, sateenkaari perheet