Kuusankosken perhekeskus

Kuusankosken lapsiperheiden palveluiden verkosto

Kuusankosken perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut verkostoksi. Perhekeskus palvelee Kuusankosken ja Jaalan lapsiperheitä.

Perhekeskuksen toimintaa kohtaamispaikkoineen kehitetään Kuusankosken alueverkostossa, jossa on mukana lasten-ja nuorten kanssa työskenteleviä julkisten palveluiden, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita.

Tarjolla palveluja, vertaisryhmiä ja paljon muuta

Kuusankosken perhekeskusverkoston työntekijät ohjaavat asiakkaan oikean avun piiriin. Tarjolla on:

  • Ehkäisyneuvola, äitiysneuvola, lastenneuvola, neuvolan perheohjaus, kotipalvelu ja perhetyö
  • Varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, nuorisotoimi, opetustoimi ja opiskeluhuolto
  • Tarjolla on erilaisia tapahtumia ja vertaistukea

Kuusankosken perhekeskuksen palveluja täydennetään tarvittaessa verkostoon kuuluvilla muilla palveluilla.

Kuusankosken verkoston yhteystietoja:

Neuvolapalvelut: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Neuvolat/p/neuvolat

Varhaiskasvatus: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/

Varhaiskasvatus, avoin toiminta: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/perhepuistot/

Perusopetus: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/

Opiskeluhuolto: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/

Nuorisopalvelut: https://www.nuortenkouvola.fi/

Perheneuvola/nuorisoneuvola https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola-ja-nuorisoneuvola/p/perheneuvola-ja-nuorisoneuvola

Nuorten varhaisen vaiheen palvelut: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Nuorten-varhaisvaiheen-palvelut/p/nuorten-varhaisvaiheen-palvelut

Lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Lastensuojeluilmoitukset-ja-yhteydenotto-sosiaalitoimeen%2C-lapsen-palvelutarpeen-arviointi/p/Lastensuojeluilmoitukset-ja-yhteydenotto-sosiaalitoimeen-lapsen-palvelutarpeen-arviointi