Parisuhteen eri vaiheet

Parisuhteen eri vaiheet auttavat ymmärtämään, kuinka parisuhde muuttuu ja kehittyy ajan myötä.

Symbioosivaihe

Parisuhteen alkuvaihetta kuvataan alkuhuumana, ihanana rakkauden täyttämänä aikana, jolloin koko elämä kietoutuu rakkauteen. Symbioosivaiheeseen kuuluu rakastuneena oleminen, voimakas yhteenkuuluvaisuuden tunne. Parin välille muodostuu tunneside, joka on kiintymystä ja toisesta huolehtimista. Pari luo yhteisen sosiaalisen ympäristön: asioita tehdään yhdessä, jaetaan kiinnostuksen kohteita ja ehkä harrastuksia. Ongelmatkin ratkaistaan yhdessä. Seksuaalisuus on suhteessa tärkeässä osassa.

Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe

Ihanan alkuhuuman jälkeen tulee pahin ”tappeluvaihe”, jolloin korostuneesti haetaan rajoja. Tässä vaiheessa parit voivat päätyä ns. turhaan eroon. Itsenäistymis- ja eriytymisvaihe on hyvä tilaisuus parisuhteen kehittymiselle. Puolisot arvioivat suhdettaan ja sen jatkuvuutta. Parhaimmillaan vaihe vie suhdetta eteenpäin. Itsenäistytään ja hyväksytään itsemme ja toisemme todellisina henkilönä, ei unelmien ihanteellisina mielikuvitushenkilöinä. Ymmärretään oikeus olla oma itsensä. Otetaan aikuisen vastuu asioista ja osataan olla hyvällä tavalla myös erillisiä ja esimerkiksi käydä omissa harrastuksissa.

Mikäli pari eroaa, tilaisuus kasvamiseen menetetään. Jotkut päätyvät eron jälkeen uuteen parisuhteeseen, joka saattaa kariutua jälleen samassa vaiheessa. Jotkut parit jäävät junnaamaan tähän vaiheeseen eikä parisuhde kehity.

Aikuisten liitto, todellinen parisuhde

Molemmat kokevat, että parisuhteessa on oikeus olla oma itsensä. Rakkaus kohdistuu todelliseen ihmiseen kaikkine ominaisuuksineen eikä kaikki toiveet täyttävään haavekuvaan.

Kahden aikuisen liitossa molemmilla on kyky ilmaista todellisia tarpeitaan ja tunteitaan ja ottaa vastaan toisen tunteita ja tarpeita. Todellisessa parisuhteessa ”osataan riidellä” ja voidaan olla rakentavasti eri mieltä toisen kanssa. Kumppanit uskaltavat jakaa tunteitaan, toiveitaan ja fantasioitaan itseä ja toista kunnioittaen. Tätä kautta saavutetaan syvempi seksuaalisuhde.

Tagit: parisuhde, parisuhteen vaihet