Leikki-ikä 3-5v.

 
 
 
3-vuotias lapsi on utelias, kokeilee uusia asioita ja testaa rajoja. Hänellä on vilkas mielikuvitus ja leikit voivat olla myös rajuja. Lapsi saattaa pahoittaa mielensä ja kiukustua herkästi. Lapsi tarvitsee aikuisen apua pettymysten ja epäonnistumisten käsittelyyn. Aikuista tarvitaan myös asettamaan rajoja ja toisinaan rauhoittamaan leikkiä. Lapsi oppii näkemään itsensä sellaisen kuin hänelle läheiset ihmiset hänet näkevät. Sen vuoksi on tärkeää, että lapsi kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty.
 
4–vuotias lapsi alkaa huomioida toisia ihmisiä entistä enemmän ja hämmästyttää läheisiään huomaavaisuudellaan. Lapsi on ajatuksissaan iso, mutta kuitenkin vielä pieni ihminen. Hän tarvitsee paljon aikuisen apua ja tukea eri tilanteisiin. Lapsi tarvitsee rohkaisua ja tukea aloitteellisuuteen, omaehtoiseen leikkiin, toisten kanssa toimimiseen jne. Lapsi tarvitsee myös rajoja, jotka auttavat suojaamaan lapsen kasvua ja kehitystä ja luovat lapselle turvallisuutta. Neljävuotiaana lapselle tehdään laaja neuvolatarkastus.
 
Viisivuotiaana lapsi alkaa olla monessa asiassa itsenäinen. Hän tarvitsee kuitenkin myös turvaa ja kiinnostusta sekä rauhallista yhdessäoloa vanhempien ja läheisten kanssa. Kaveritkin ovat tärkeitä. Käsitys itsestä syntyy vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Kasvattajan tehtävänä on rohkaista ja kannustaa eri tilanteissa.
 
Löydät lisää tietoa 3-5 vuotiaan lapsen kasvusta ja kehityksestä alla olevista linkeistä
 
 

Tagit: lapsen kasvu ja kehitys, leikki-ikä , 3-5v