Tasapainoa ja iloa nuorten kanssa elämiseen

Nuori tarvitsee vanhemman läsnäoloa ja aitoa kiinnostusta tekemisiinsä. Vanhempana olisi hyvä pyrkiä löytämään kahdenkeskisiä hetkiä nuoren kanssa, jolloin tutustuu nuoren ajatuksiin ja on kiinnostunut nuoren maailmasta. Kysy ja ole kiinnostunut nuoresta sekä siitä mitä hänelle kuuluu. Nuorta voi pyytää esittelemään pelejä, joita hän pelaa sekä musiikkia ja elokuvia, joista pitää. Nämä eivät ehkä ole vanhemman makuun, mutta kertovat paljon nuoren maailmasta ja asioista, joista hän on kiinnostunut.
Voit kysyä vanhempana nuorelta, että mitä hän haluaisi, että te yhdessä voisitte tehdä.  

Ole läsnä ja käytettävissä. 
Juttele joka päivä nuoren kanssa.  
Kerro nuorelle, että rakastat tai välität hänestä! Tee tämä niillä sanoilla, jotka ovat sinulle luontaisemmat.

Nuoret netissä ja pelaamassa

Monelle nuorelle netin ja somen käyttö on merkityksellistä sosiaalista toimintaa ja ajanviettoa vertaisten
kanssa, luonnollinen osa arkea. Median käytölle ja pelaamiselle on vaikea antaa aikasuosituksia, sillä
jokainen median käyttäjä on yksilöllinen. Median käyttö on yleensä kohdallaan, jos se ei mene muun elämän
edelle eikä esimerkiksi vie aikaa nukkumiselta, koululta ja kasvokkaisilta kohtaamisilta. Jos huoli nuoren
mediankäytöstä herää, aikuisen pitää puuttua asiaan

Miksi pelit viehättävät nuorta?
Yleensä nuori pelaa, koska se on hauskaa ja rentouttavaa tekemistä kavereiden kanssa. Jos pelaaminen tai
runsas netinkäyttö huolettaa sinua vanhempana, niin voit pohtia seuraavia asioita:
Onko nuorella kavereita myös pelien ulkopuolella?
Hoitaako nuori kouluun liittyvät velvollisuudet?
Onko nuoren elämässä muitakin asioita kuin pelaaminen?
Nukkuuko nuori riittävästi vai meneekö yöt pelaamiseen tai puhelimella surffailuun?

Jos olet huolissasi, niin ota asia puheeksi nuoren kanssa. Kaikenlaisista asioista on hyvä keskustella yhdessä!

Palaamiselle voi tehdä yhteiset pelisäännöt ja sopimukset. Voitte sopia mm.
Onko arjessa tilanteita, jolloin pelaaminen ei ole ok?
Milloin nuori saa pelata ilman keskeytyksiä ja häiriöitä?
Keskustelkaa ja sopikaa minkälaisia pelejä nuori saa pelata ja mihin aikaan illasta pelit on hyvä lopetella.
Seuratkaa yhdessä nuoren kanssa medioiden äärellä käytettyä aikaa. Jääkö jotain arjessa tekemättä tai
kokematta mediankäytön vuoksi?

Pelaaminen voi olla myös nuoren ja vanhemman yhteistä tekemistä. Pelatkaa yhdessä ja pyydä esittelemään pelejä,
joita nuori pelaa.

Kotityöt

Murrosikä saattaa tuoda mukanaan väsymystä, laiskuutta, saamattomuutta ja vetämättömyyttä. Saattaa olla,
että nuoren asenne esim. kotitöihin muuttuu, vaikka olisi niitä aiemmin tehnytkin. Murrosikä ei silti ole syy,
jonka varjolla voisi luistaa velvollisuuksista. Nuorelle sopivia kotitöitä ovat esimerkiksi oman huoneen siivous, astianpesukoneen täyttö
ja tyhjennys tai tiskivuoro, roskien vienti, pöydän kattaminen ja sen siistiminen, imurointi ym. Vanhemman
kannattaa sopia nuoren kanssa, mitkä kotityöt nuori hoitaa ja milloin. Lisäksi on hyvä sopia mitä seurauksista,
mikäli sopimuksia rikotaan.

Vanhemman on hyvä pysyä tiukkana, vaikka nuori vetoaisi siihen, etteivät hänen kaverinsakaan tee omissa
kodeissaan mitään. Tehdyt kotityöt palkitsevat viimeistään sitten, kun nuori muuttaa pois kotoa.

Tekemättömistä töistä jankuttaminen ei kannata. Nuori vain oppii sulkemaan korvansa ja kestää jankutusta
entistä pidempään. Joskus vanhemman suuttuminen saa nuoren liikkeelle, mutta se saattaa saada nuoren
odottamaan vanhemman kiukustumista ennen kuin reagoi asioihin. Suuttuminen myös väsyttää vanhempaa ja
vaikuttaa kodin ilmapiiriin.

Vanhemman on hyvä keskustella nuoren kanssa kotitöistä. Onko sinulla joku erityinen syy, kun kotityöt
jäävät tekemättä? Olisiko sinulla itselläsi ehdotusta mitä voisimme tehdä, että jokainen tekisi osuutensa
täällä kotona? Voisimmeko muuttaa jotain täällä kotona, jotta hommat sujuisivat paremmin? Nuorella voi olla
ehdotus jostain muusta vastuualueesta entisen sijaan.

Raha ja sen käyttö

Nuorelle on hyvä opettaa, että perheen raha-varat ovat rajalliset. Joskus perheen taloustilanne voi olla
sellainen, että jo pakollisista menoista on vaikea selvitä.
Nuoren kanssa tiukasta rahatilanteesta voi keskustella, mutta on hyvä muistaa ettei ole nuoren tehtävä kantaa
huolta perheen raha-asioista.

Nuorta voi myös opettaa suunnittelemaan omaa rahankäyttöään ja tulevia hankintojaan.

Perheissä rahankäytön säännöt ja rajat ovat erilaiset. Joissakin perheissä nuori saa tietyn summan viikko- tai
kuukausirahaa. Toisissa perheissä rahaa annetaan tarpeen mukaan. Jokainen perhe tekee rahankäytön suhteen omat
valinnat ja niistä on hyvä keskustella nuoren kanssa.

Rahankäytön suunnittelu sekä työnteon ja rahan saamisen yhdistäminen ovat nuoruusiässä opittavia asioita.
Jos nuori saa aina rahaa pyytäessään, nuorelta jää oppimatta korvaamattomia elämäntaitoja.
Tilanteessa vaaditaan vanhemmalta järkevää lujuutta ja taitoa nähdä kauemmas kuin käsillä olevaan kiusalliseen
hetkeen. Törmäyskurssi on muistutus siitä, että nuori tarvitsee edelleen omia vanhempia elämäntaitojen
opettajaksi.

Täältä löydät lisää tietoa:

Vinkkejä lapsiperhe arkeen MLL

Tagit: vanhemmuuden tuki, nuoren vanhempi