Valkealan perhekeskus

Valkealan lapsiperheiden palveluiden verkosto

Valkealan perhekeskus kokoaa lapsiperheiden palvelut verkostoksi. Perhekeskus palvelee Valkealan, Utin ja Kaipiaisten lapsiperheitä.

Perhekeskuksen toimintaa kohtaamispaikkoineen kehitetään Valkealan alueverkostossa, joissa on mukana lasten-ja nuorten kanssa työskenteleviä julkisten palveluiden, järjestöjen ja seurakuntien toimijoita.

Tarjolla palveluja, vertaisryhmiä ja paljon muuta

Valkealan perhekeskusverkoston työntekijät ohjaavat asiakkaan oikean avun piiriin. Tarjolla on:

  • Ehkäisyneuvola, äitiysneuvola, lastenneuvola, neuvolan perheohjaus, kotipalvelu ja perhetyö
  • Varhaiskasvatus, avoin varhaiskasvatus, nuorisotoimi, opetustoimi ja opiskeluhuolto
  • Tarjolla on erilaisia tapahtumia ja vertaistukea

Valkealan perhekeskuksen palveluja täydennetään tarvittaessa verkostoon kuuluvilla muilla palveluilla.

Valkealan verkoston yhteystietoja:

Neuvolapalvelut: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Neuvolat/p/neuvolat

Varhaiskasvatus: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/

Varhaiskasvatus, avoin toiminta: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/paivahoito-ja-varhaiskasvatus/perhepuistot/

Perusopetus: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/

Opiskeluhuolto: https://www.kouvola.fi/kasvu-ja-oppiminen/perusopetus/oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/

Nuorisopalvelut: https://www.nuortenkouvola.fi/

Perheneuvola/nuorisoneuvola: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola/p/perheneuvola

Nuorten varhaisen vaiheen palvelut: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Nuorten-Matala/p/nuorten-matala

Lapsiperheiden sosiaalityö: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheiden-sosiaality%C3%B6/p/perheiden-sosiaalityo

Lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto sosiaalitoimeen: https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Lastensuojeluilmoitukset-ja-yhteydenotto-sosiaalitoimeen%2C-lapsen-palvelutarpeen-arviointi/p/Lastensuojeluilmoitukset-ja-yhteydenotto-sosiaalitoimeen-lapsen-palvelutarpeen-arviointi