Lasten liikkumisen kehitys ja sen tukeminen

 

Motoristen taitojen kehittyminen on osa lapsen kokonaiskehitystä. Motoriseen kehitykseen vaikuttavat sekä perimä että elinympäristö. Taidot kehittyvät yksilöllisesti kasvun, harjoittelun ja kokemuksen kautta. Motorisia perustaitoja ovat mm. tasapaino- ja hyppytaidot, käveleminen ja juokseminen. Taitoja voidaan jaotella myös suurilla lihasryhmillä aikaansaatuihin karkeamotorisiin taitoihin (liikkumisen taidot) ja pienempien lihasten hallintaa vaativiin hienomotorisiin taitoihin (käden taidot).

Arkisissa puuhissa vanhempi voi havainnoida lasta ja tukea motoristen taitojen kehittymisessä.

Linkeistä löydät lisätietoa motorisen kehityksen vaiheista ikäkausittain sekä apua ja vinkkejä miten vanhempana voit tukea lapsen motoristen taitojen kehittymistä.

Motorinen kehitys - yleinen ja yksilöllinen etenemä - Innostu liikkumaan

Liikuntavinkkejä

Liikkuminen ja lepo - Neuvokasperhe

Harjoitevinkkejä - Innostun liikkumaan


Imeväisikäisen motoriikan tukeminen

Lapsen motoriikan kehityksen tukeminen arjessa - Lastentalo - Terveyskylä.fi

Keskoslapsen liikunnallinen kehitys - Lastentalo - Terveyskylä.fi

Leikki- ja kouluikäisen motoriikan tukeminen 

Lapsen motoristen taitojen vahvistaminen - Neuvokasperhe

Arki kuntouttaa lasta – vinkkejä liikunnalliseen kuntoutukseen - Lastentalo - Terveyskylä.fi

Kouluikäisen motoriikan tukeminen - Liikkuvakoulu.fi

Mitä vanhemman on hyvä tietää motorisen oppimisen vaikeuksista? - cp- liitto

Liikkumissuositukset 

Liikkumissuositukset 

Alle kouluikäinen lapsi - UKK Instituutti

Kouluikäinen lapsi - UKK Instituutti

Mikäli kaipaat apua ja tukea lapsen liikkumisen kehittymiseen liittyen, niin ota asia puheeksi neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa.

Neuvola - KymenHVA

Kouluterveydenhuolto

 

 

 

 

Tagit: erityislapsi, motoriikka, kehityksen tukeminen, liikunta, liikkuminen