Eroauttamisen palveluja Kymenlaaksossa

Kasvatus ja perheneuvonta

Erotilanteen eri vaiheisiin on tarjolla kasvatus- ja perheneuvontaa. Kasvatus- ja perheneuvonnan tuki liittyy muun muassa lapsen kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Kasvatus- ja perheneuvontaa toteutetaan monialaisesti sosiaalityön, psykologian ja lääketieteen sekä tarpeen mukaan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Perheneuvolasta saa apua parisuhteeseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyen, puhelimitse ja tapaamisilla. Eron pohdintaan on saatavilla tukea perheneuvolasta. Perheneuvolassa pyritään työskentelemään koko perheen kanssa.

Perheneuvola auttaa, kun tarvitsette:

  • keskusteluapua ja tukea eroharkintaan
  • keskusteluapua ja informaatioita erotilanteessa
  • tukea yhteistyövanhemmuuden rakentamiseen
  • tukea eropäätökseen liittyvien tunteiden käsittelyyn
  • tukea ja neuvoja, miten huomioida lapsi erotilanteessa
  • perheasioiden sovittelua

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola-ja-nuorisoneuvola/p/perheneuvola-ja-nuorisoneuvola

 


 

Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelijat antavat pyynnöstä apua ja tukea silloin, kun perheessä esiintyy ristiriitoja. Sovittelu on tarkoitettu lapsiperheille, joissa vanhemmat miettivät eron mahdollisuutta. Sovitteluun voi hakeutua myös perhe, jossa vanhemmat ovat jo eronneet ja perhe pyrkii sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen. 

Perheasioiden sovittelija pyrkii saamaan luottamuksellisen ja avoimen keskusteluyhteyden perheenjäsenten välille sekä yhteisymmärryksen siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista.

Perheasiansovittelulla tarkoitetaan avioliittolasissa säädettyä erityistä sosiaalipalvelua, jota tulee olla saatavilla silloin kun perheessä on tai syntyy ristiriitoja. Sovittelua voidaan tarjota silloin, kun puolisot hakevat apua ja tukea pohdittaessa avioeroa, avoeroa tai yhteiselämän lopettamista. Sovittelua voidaan käyttää myös ratkomaan muita perheessä ilmeneviä ristiriitatilanteita.

Sovittelua voi saada, kun puolisot

  • harkitsevat eroa
  • ovat jo päättäneet erota
  • haluavat apua eron jälkeen syntyneiden erimielisyyksien ratkaisemiseen
  • perheessä on erityinen ristiriitatilanne, johon haetaan ratkaisua

Sovittelulla pyritään siihen, että ristiriidat voitaisiin ratkaista osanpuolten välisin neuvotteluin ja sopimuksin.

Sovittelu on lyhytkestoista, vapaaehtoista, luottamuksellista ja asiakkaalle maksutonta. Asiakkaiden kanssa selvitetään aloittaessa sovitteluprosessi, asiakkaan on tiedettävä ja ymmärrettävä sovittelun luonne. Sovittelun keskustelujen sisältöä ei kirjata asiakastietojärjestelmiin. Sovittelussa noudatetaan erityistä salassapidon velvoitetta. Hyvää sovittelutapaa noudattaen sovittelija on eri henkilö kuin mahdollisesti perheen asioita muutoin hoitava viranomainen.

Sovittelijat tapaavat osapuolia muutaman kerran. Sovittelun toteutuminen edellyttää molempien osapuolen osallistumista. Sovittelijan erityisenä tehtävänä on pyrkiä turvaamaan lapsen asema erossa tai muussa ristiriitatilanteessa. Sovittelijat auttavat vanhempia järjestämään lapsen asiat sovinnollisesti. Sovittelussa ei laadita virallisia sopimuksia lapsen huollosta, tapaamisesta, asumisesta tai elatuksesta.

https://www.kymsote.fi/fi/Palvelut/Lasten%2C-nuorten-ja-perheiden-palvelut/Perheneuvola-ja-nuorisoneuvola/p/perheneuvola-ja-nuorisoneuvola


 

Perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluna ammatillista keskusteluapua parisuhteen, perheen, muiden lähisuhteiden ja eron kysymyksissä sekä elämän kriisitilanteissa. Perheasiain neuvottelukeskus tarjoaa matalan kynnyksen palveluina ammatillista keskusteluapua parisuhteeseen ja ihmissuhteisiin kaikissa eron vaiheissa.

Tavallisimpia tulosyitä ovat perheen vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, oma tai puolison uskottomuus ja muut erilaiset kriisit. Asiakkaaksi voi tulla yhdessä kumppanin kanssa tai yksin. Perheneuvonta on asiakkaalle ilmaista. Asiakkaan ei tarvitse olla evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Kymenlaaksossa toimii kaksi keskusta, joihin voi itse ottaa yhteyttä.

Etelä-Kymenlaakson perheasiain neuvottelukeskus (Hamina, Kotka, Pyhtää, Virolahti)
https://www.kotka-kyminseurakunta.fi/5277-perheneuvonta

Kouvolan perheasiain neuvottelukeskus (Kouvola)
https://www.kouvolanseurakunnat.fi/yhteystiedot/perheneuvonta

 

MLL:n Kymen piiri ja MLL:n paikallisyhdistysten eroauttamistyö:

Perhesatamat, Lasten erovertaisryhmätoiminta, Aikuisten erovertaisryhmätoiminta, Eron edessä -illat

Eroauttamistyön ja kohtaamispaikkatoiminnan tarkoituksena on lapsen äänen ja näkökulman konkreettinen esille tuominen vanhempien erotilanteessa. Toiminnassa tuetaan lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta sekä yhteistyövanhemmuutta eron jälkeen eri toimintojen avulla. Palveluja on sekä lapsille että aikuisille, sillä lapsen edun toteutuminen onnistuu parhaiten tukemalla kaikkia perheenjäseniä.

Perhesatamat Perhesatamatoiminta on palvelu eronneille lapsiperheille tilanteessa, jossa lapsesta erillään asuvalta vanhemmalta puuttuu paikka, jossa tavata ja viettää aikaa yhdessä lapsen kanssa. Palvelun tarkoitus on tukea lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta eron jälkeen ja tarjota puolueeton tila tapaamiselle elämän muutoskohdassa.

Lasten erovertaisryhmätoiminta on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille vanhempien eron tuomien tunteiden käsittelyyn. Tunteita käsitellään lapsille ominaisin keinoin eli leikkien, liikkuen ja luovia menetelmiä käyttäen. Ohjatun toiminnan lisäksi ryhmä toimii myös vertaistukiryhmänä. Lapselle on helpottavaa tietää, että muidenkin lasten perheissä erotaan. Kokoontumiskertoja on kuusi, kaksi tuntia kerrallaan, ryhmässä tarjotaan välipala.

Aikuisten erovertaisryhmätoiminta on tarkoitettu eronneille vanhemmille, jotka haluavat vertaistuellista keskusteluapua. Ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan, kokoontumiskertoja on kuusi. Ryhmässä käsitellään mm. eron vaiheita ja eron eriaikaisuutta, keinoja erosta selviytymiseen, lasten tunnekokemusten huomioista erotilanteessa, yhteistyövanhemmuutta, sekä omia selviytymiskeinoja. Ensisijaisesti käsitellään kuitenkin niitä asioita, jotka ovat ryhmäläisille juuri siinä hetkessä ajankohtaisia.

Eron edessä -illat ovat ammattilaisten pitämiä avoimia, maksuttomia, infoluonteisia tilaisuuksia, joissa puhutaan lapsiperheiden eroihin liittyvistä asioista. Illat ovat suunnattu erityisesti eroa pohtiville ja eronneille vanhemmille ja muille perheen läheisille, mutta soveltuvat hyvin myös ammattilaisille ja opiskelijoille. Tilaisuuteen voi osallistua anonyymisti.

Tutustu tähän: http://kymenpiiri.mll.fi/eroauttamistyo/

 

Kymenlaakson Ensi- ja turvakotiyhdistyksen apua eroon ja vanhemmuuteen

Eroneuvoillat, Tapaamispaikka Esikko

Eroneuvoillat on tarkoitettu eroa harkitseville sekä eronneille vanhemmille ja perheen läheisille. Illoissa on asiantuntijan alustuksen jälkeen mahdollisuus keskustella vertaistukijoiden kanssa. Lisäksi annetaan tietoa muista palveluista ja tukimuodoista. Eroneuvoilta on maksuton eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Tapaamispaikka Esikko on tarkoitettu lapsen ja hänestä erossa asuvan vanhemman yhdessäolopaikaksi silloin, kun tapaamisten järjestäminen muutoin on vaikeaa tai mahdotonta.

Tutustu tästä: http://kymenlaaksonensijaturvakoti.fi/toimintamuodot/tukea-eroperheille/


Käytämme evästeitä auttaaksemme sinua saamaan verkkosivuistamme parhaan mahdollisen hyödyn. Vierailemalla sivustollamme ja käyttämällä sitä hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeistä: Tietosuojalauseke