LAPE syysfoorumi 2020

Syysfoorumi toteutettiin Teams-alustalla 23.11.2020. Osallistujia oli yhteensä noin 100.

Aiheina

  • Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma; esimiesten rooli strategian jalkauttamisessa
  • Perhekeskuskehittäminen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanketta
  • Lapsivaikutusten arviointi

Kymenlaakson LAPE-syysfoorumi 23.11.2020 klo 12 - 15:30

Käynnistä video uuteen ikkunaan

Syysfoorumi toteutettiin Teams-alustalla. Kohderyhmänä Kymenlaakson monialaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johto, esimiestaso ja päättäjät.

Foorumin valmistelun sekä toteutuksen kokonaisvaltaisena asiantuntija- ja toimeenpanoryhmänä toimii Kymenlaakson LAPE-ryhmä*.
*Kymenlaakson LAPE-ryhmä on kuntien, sote-kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien toimijoiden, sekä muiden lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen asiantuntijoiden ja viranomaisten johdon strategisen tason ryhmä.

Avauspuheenvuoro
ismo.korhonen(a)kymsote.fi, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut palveluketjun johtaja Kymsote, Kymenlaakson LAPE-ryhmän pj.

Alkaen tallenteen kohdasta 04:35

Maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma; esimiesten rooli strategian jalkauttamisessa

suvi.vallenius(a)kymsote.fi, Projektipäällikkö lasten, nuorten ja perheiden palvelut Kymsote
pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi, Kasvuntuen päällikkö Kouvolan kaupunki
jari.eronen(a)kouvola.fi, Yhteiskoulun rehtori ja perhekeskusalueverkoston ydintiimin vetäjä Kouvolan kaupunki
tiina.kaapa(a)kotka.fi, Varhaiskasvatusyksikön johtaja Kotkan kaupunki
anu.korjus(a)kotka.fi, Varhaiskasvatusyksikön johtaja Kotkan kaupunki

Esityksen materiaalit:


Alkaen tallenteen kohdasta 59:00

Perhekeskuskehittäminen osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hanketta

hanne.kalmari(a)thl.fi, Johtava asiantuntija ja LAPE- muutosohjelman projektipäällikkö Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL)
tarja.tammekas(a)kymsote.fi, Projektivastaava Tulevaisuuden sote-keskus perhekeskuskehittäminen Kymsote
ninni.taavitsainen(a)kymsote.fi, PMO Tulevaisuuden sote-keskus ja sote rakenneuudistus hankkeet Kymsote
outi.silander(a)virolahti.fi, Varhaiskasvatusjohtaja Virolahden kunta
auli.hyttinen(a)virolahti.fi, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Virolahden kunta

Esityksen materiaalit:

Osuuteen liittyvät kysymykset - vastaukset

Miten perhekeskuskehittämisen kokonaisuuteen liitetään kuntien peruspalvelut; lasten ja nuorten kasvatus ja opetus?

Peruspalvelut ovat edelleenkin kiinteä osa perhekeskuksen yhteistyöverkostoa. Tässä hankkeessa, perhekeskuskehittäminen osana Tulevaisuuden sote-keskushanketta, toimenpidekokonaisuudet keskittyvät kriittisten palvelukokonaisuuksien kehittämiseen saatavuuden näkökulmasta. Tavoitteena on, että varhaista tukea uudelleen resurssoimalla ja toimintatapoja muuttamalla Kymsoten palvelut pystyisivät vastaamaan aiempaa paremmin siihen tarpeeseen mitä peruspalveluistakin nousee. Toiminnot ja uudet toimintamallit rakennetaan ja sovitaan yhdessä kuntien palveluiden kanssa. Yhteisiä polkuesimerkkejä on nostettu esiin myös liitteenä olevassa Powerpoint esityksessä. Toivottavasti tämä luottamus ja hyvä työ mitä olemme tehneet, jatkuu myös tässä uudessa hankkeessa. Tämä on kaikkien meidän lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivien etu, että varhaisen tuen palvelukokonaisuutta rakennetaan vahvemmaksi.

Missä pilotoidaan tällä hetkellä esimerkiksi puheterapian jalkautumista varhaiskasvatukseen?

Pilotoinnin suunnittelu käynnistyy joulukuun 2020 aikana. Silloin ollaan yhteydessä varhaiskasvatuksen johtoon ja mahdollisesti varhaiskasvatuksen erityisopettajiin sekä muihin tahoihin jotka haluavat tulla ideointiin ja suunnittelupalaveriin mukaan. Ideointi- ja suunnittelupalaverissa keskustellaan, miten tämä pilotti konkreettisesti käynnistetään. Sen jälkeen voimme toteuttaa esimerkiksi laajempaa kyselyä varhaiskasvatuksen tarpeista tämän puheterapia yhteistyön osalta. Vuoden 2021 alusta pilottiin on varattu puheterapeutin resurssia 0,4 henkilötyövuotta, mikä tarkoittaa kahta työpäivää viikossa. Tämän kyseisen henkilön kanssa jalkaudutaan varhaiskasvatukseen. Pilotti liittyy kokonaisuuteen mitä liitteenä olevassa Powerpoint esityksessä kuvataan; saatavuuden parantamiseen ja siihen, miten tämänkaltaisella yhteistyöllä voitaisiin jo aiempaa varhaisemmin vahvistaa lasten puheen tukemista ja miten siihen yhdistettäisiin sekä konsultaatio, että vanhempien vahvempi tukeminen.

Ovatko kuntien edustajat Big Roomeissa?

Hanketoimiston vastuulla on seurata työpakettien aikataulullista etenemistä, hallita ja reagoida havaittuihin riskitekijöihin ja vastata budjetissa pysymisestä. Näitä seurataan Big Room toiminnan avulla. Big Room -työ rakentaa yhteistä tilannekuvaa siitä, mitä kehittämistoimintaa hankkeissa on meneillään, miten aikataulussa pysytään ja millaisia riippuvuuksia toiminnoilla on.

Monialainen ja yhteensovitettu maakunnallinen LAPE-työ on sidottu osaksi Big Room toimintaa työpajatoiminnan kautta. Maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä toimii perhekeskuskehittämisen asiantuntijatyöryhmänä ja näin ollen kerran kuussa toteutettava Kymenlaakson LAPE-ryhmän tapaaminen on yksi perhekeskuskehittämisen kuukausittaisista Big Room työpajoista.  Muita Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus sekä sote rakenneuudistushankkeen neuvoa-antavia asiantuntijaryhmiä ovat muun muassa hyvinvointiryhmä, järjestötyöryhmä ja maakunnallinen Kymijoen tietohallinnon ryhmä. Big Room työskentelyssä on tärkeää, että paikalla ovat kohdennetusti ne asiantuntijat, niin kuntatoimijoista kuin muistakin sidosryhmistä, joiden panosta tarvitaan kunkin asian kehittämistä ja ratkaisua varten.

Perhekeskuksen työpaketissa jatketaan jo käynnissä olevaa perhekeskus kehittämistyötä ja tätä kautta hankkeen toimenpiteillä tavoiteltavat vaikuttavuudet ovat linjassaan siihen maakunnalliseen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistamisen strategiaan mihin olemme kaikki yhdessä sitoutuneet. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeeseen kytkeytyvä hanketyö on vasta käynnistysvaiheessa ja etenee vaihe vaiheelta. Kuntia ja muita sidosryhmiä ei ole tässäkään kehittämistyössä unohdettu!

Perheiden kanssa tehtävä työ toimii pääsääntöisesti hyvin ja suunnitellusti varhaiskasvatuksessa, mutta mitä isommaksi lapsi kasvaa, sitä vähäisemmäksi käy perheiden kanssa tehtävä työ. Perusopetuksessa ja toisella asteella työ siirtyy yhteisen kasvatusvastuun tukemisesta enemmän mahdollisiin haasteisiin puuttumiseen. Voisiko tätä muuttaa, jotta varhainen tuki perheiden arjessa toteutuu tasapuolisesti kaikille alle 18-vuotiaille?

Erittäin hyvä huomio siitä, että perheiden ja toimijoiden välinen kanssakäyminen muuttuu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kohdalla. Miten me saamme käännettyä perheiden mukaan ottamisen ja mukanaolon niin, että se olisi varhaiskasvatuksen kaltaista aktiivista mukana oloa eikä vain palojen sammuttamistoimintaa? Tämä on niin hyvä ja iso kysymys, että Kymenlaakson LAPE-ryhmässä otetaan tämä yhtenä ideoitavana asiana käsittelyyn; miten saamme tämän suuntauksen kääntymään?

Alkaen tallenteen kohdasta 2:27:15

Lapsivaikutusten arviointi

christa.carpelan(a)mll.fi, Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)
ronja.tilli(a)gmail.com, Puheenjohtaja Haminan nuorisovaltuusto
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., 1.varapuheenjohtaja Pyhtään nuorisovaltuusto
henna.hovi(a)kouvola.fi, Puheenjohtaja Kouvolan kasvatus- ja opetuslautakunta
pirjo.piiroinen(a)kouvola.fi, Kasvuntuen päällikkö Kouvolan kaupunki

Esityksen materiaalit:


 

Osuuteen liittyvät kysymykset - vastaukset
Mitkä olisi hyviä keinoja saada mukaan ne nuoret, jotka eivät ole aktiivisessa roolissa? Jalkautuminen kouluun, mitä muita?

Tässä meidän pitää ajatella niin universaalia kuin kohdennettua linjaa. Kehittämällä ja nykyaikaistamalla nuorten elämismaailmaan soveltuvia digitaalisia sovelluksia ja alustoja, meidän on mahdollista lisätä nuorten halua ja kokemuksia osallistua omaan arkiympäristöönsä liittyvään päätöksentekoon. Erilaisten alustojen myötä nuorten on helppoa saada myös palautetta osallisuuden vaikutuksista. Nuorille suunnatuissa kyselyissä meidän tulee muistaa, että kyselyiden tulee olla selkeitä ja graafisesti innostavia. Kaiken kaikkiaan meidän tulee käyttöönottaa ja hyödyntää paremmin monitoimijaista yli sektorista yhteistyötä!

Muutamia konkreettisia esimerkkejä:

  • Kyselyiden tuominen nuorisotiloille ja kouluille
  • Oppilas- ja opiskeluhuollon roolin vahvistaminen kyselyiden välittäjinä
  • Sosiaalisen median eri kanavissa järjestetyt kyselyt, esimerkiksi Instagram feedissä
  • Jalkautumista nuorten pariin keskustelemaan, muun muassa mopotallivierailut
  • Tietyille harrastusryhmille- ja seuroille kohdistetut kyselyt

Alkaen tallenteen kohdasta 3:23

Päivän yhteinen lopetus

ismo.korhonen(a)kymsote.fi, Psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut palveluketjun johtaja Kymsote, Kymenlaakson LAPE-ryhmän pj.

Tagit: LAPE foorumi, 2020