Päivystysapu 116 117 aloittaa Kymenlaaksossa 12. joulukuuta

Päivystysapu 116 117 aloittaa Kymenlaaksossa 12.12. kello 8. Päivystysavusta saa palvelua äkillisiin terveysongelmiin. Jokaisen on tärkeä soittaa päivystysapuun 116 117, jos harkitsee lähtöä päivystykseen. Päivystysapu on maksuton puhelinpalvelu, joka auttaa vuorokauden kaikkina aikoina ja viikonpäivinä. Kymenlaaksossa palvelun järjestää Kymsote.

Hätätilanteissa on soitettava aina hätänumeroon 112.

Milloin pitää soittaa päivystysapuun 116 117?

– Päivystysapuun soitetaan, kun mietitään päivystykseen lähtöä kiireellisen asian vuoksi. Sieltä annetaan myös neuvoja äkillisiin terveysongelmiin silloin, kun terveysasemat ovat suljettuina. Päivystysavusta saa siis neuvontaa ja ohjausta mahdollisesti päivystyskäyntiä tarvitseviin vaivoihin. Päivystykseen hakeudutaan hoitoon, jos vointi sitä vaatii. Päivystysapuun ei tarvitse erikseen enää soittaa, jos esimerkiksi terveysasemalta on ohjattu päivystykseen, kertoo päivystyksen ylilääkäri Kimmo Salmio.

– Henkeä uhkaavissa tilanteissa soitetaan toki 112.

Milloin soitetaan omalle terveysasemalle?

– Terveysasemalle otetaan yhteyttä edelleen entiseen malliin. Apua kiireettömiin ongelmiin kuten pitkäaikaisiin vaivoihin, vuosikontrolleihin ja reseptinuusintoihin tiedustellaan terveysasemilta eikä päivystysavusta. Kun terveysasema on auki, sinne voi olla yhteydessä, jos oletuksena on, että kiireellinen terveysongelma hoituu ajanvarausvastaanotolla esimerkiksi terveysaseman akuuttiajalla, Salmio muistuttaa.

– Jos on epävarma siitä, kumpaan soittaisi, niin ei tee väärin, jos soittaa 116 117. Päivystysapu ohjaa tällöin vaivan ja ajan mukaiseen hoitopaikkaan.

Päivystysavussa vastaavat päivystyksen sairaanhoitajat, jotka tekevät puhelimitse arvion hoidon tarpeesta. Kiireellistä apua tarvitsevat ohjataan päivystykseen. Päivystysavusta saa myös neuvontaa, hoito-ohjeita ja ohjausta eri palveluihin.

– Kymenlaaksossa päivystysapu 116 117 -palveluun vastataan Kymenlaaksossa eli auttamassa ovat oman alueen päivystyspalvelun sairaanhoitajat, jotka tuntevat alueen ja sen palvelut. Tätä varten on resursoitu henkilöstöä. Päivystysapu 116 117 ei vähennä miehitystä muualta päivystyksestä, kertoo palvelualuepäällikkö Riku Lamposaari.

Päivystysavusta hyviä kokemuksia

Päivystysapu 116 117 on sosiaali- ja terveysministeriön linjaama toimintamalli, joka palvelee samassa puhelinnumerossa eri puolilla Suomea. Palvelun on oltava käytössä koko Manner-Suomessa vuoden loppuun mennessä. Kymenlaaksossa palvelu aloittaa 12. joulukuuta kello 8 ja sen järjestää Kymsote. Päivystysten ylikuormitus on maailmanlaajuinen haaste. Päivystysapu on kehitetty helpottamaan päivystysten toimintaa ja ennen kaikkea auttamaan asiakkaita, ettei heitä pompoteta vaan ohjataan heti oikean avun piiriin. Kokemukset päivystysavusta ovat olleet positiivisia. Esimerkiksi Uudenmaan päivystysapuun soittaneista 91 prosenttia kokee saaneensa tarvitsemansa avun.

Ihmeelliset vuodet- vanhempainryhmä

Meneekö hermot???                                                  

 

Ihmeelliset vuodet -vanhemmuusryhmä

Oletko huolissasi lapsesi kiukkuisuudesta, itsehillinnän puutteesta, uhmakkuudesta, riitelystä, sosiaalisten suhteiden vaikeudesta? Menetätkö malttisi lapsen kanssa? Onko arki raskasta ja ilo kateissa?

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi vähentää lasten uhmakkuutta, kiukkuisuutta, käyttäytymispulmia ja lisäämään lasten sosiaalista toimintakykyä kodissa, päiväkodissa, koulussa ja kaverisuhteissa. Ihmeelliset vuodet -ohjelmaa on tutkittu tieteellisesti ja tutkimustulokset ovat olleet yhtäläisiä – valtaosa lapsista edistyi merkittävästi vanhempien osallistuessa ryhmään. Lisäksi vanhemmat ovat kokeneet saaneensa runsaasti tukea ja helpotusta sekä käytännöllisiä uusia taitoja ja keinoja vanhemmuuteen ja omaan jaksamiseen. Lisätietoja sivuilta www.ihmeellisetvuodet.fi

Etelä- ja Pohjois-Kymenlaaksossa järjestetään Ihmeelliset vuodet – ohjelman mukaisia vanhemmuusryhmiä. Ryhmät ovat tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat huolissaan siitä, miten auttaa lasta käytöspulmissa. Parhaimman hyödyn ryhmästä saa, kun siihen osallistuvat lapsen molemmat arjen vanhemmat, mutta se ei ole välttämätöntä.

Alle kouluikäisten vanhemmille ja alakouluikäisten vanhemmille on omat ryhmänsä. Ryhmään otetaan korkeintaan 12 vanhempaa. Ryhmät kokoontuvat viikoittain noin 13 - 15 kertaa, 2 tuntia kerrallaan. Ryhmässä tarjotaan välipala ja lastenhoito järjestetään ryhmän ajaksi. Ryhmään osallistuminen on maksutonta.

Seuraavat alle kouluikäisten vanhempien ryhmät käynnistetään elokuussa 2019 Karhulassa ja Kouvolassa. Ryhmästä kiinnostuneet vanhemmat tavataan henkilökohtaisesti ennen ryhmän alkua.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Haminan perheneuvola, puh. 05 7493 083 tai Ann-Helen Nyström, puh. 040 1991 678

Kotkan perheneuvola,    puh. 040 7222 074 tai Helena Hokuni, puh. 040 5734 417

Kouvolan perheneuvola, puh. 020 6153 300