Vanhemmuus eri ikäkausina (0-18 vuotta)

Vanhemmuus muuttuu koko ajan lapsen kasvaessa. Monet vanhemmuuteen liittyvät asiat liittyvät tiiviisti lapsen kehitykseen. Lapsen fyysisen kehityksen rinnalla kulkee lapsen älyllinen ja sosiaalinen kehitys. Samoin lapsen persoonallisuus kehittyy iän myötä. Tämän vuoksi eri ikäkausina vanhemmuudessa nousee esiin tyypillisiä tilanteita, joissa vanhempi voi tarvita tukea.

Vaikka mitään suurempia pulmia ei olisikaan, lasta ja nuorta on helpompi ymmärtää, kun ymmärtää hänen kehitystään. Esimerkiksi lasten pelot muuttuvat yleensä iän myötä: leikki-ikäisten tyypillisiä pelkoja ovat mielikuvitusolennot, kummitukset ja eläimetkin. Kouluikäisellä pelot alkavat liittyä omaan ja perheenjäsenten terveyteen ja tulevaisuuteen.

Kaikkein nopeinta ja laaja-alaisinta kehitystä tapahtuu murrosikäisillä (12-15 -vuotiailla), mikä näkyykin usein vanhemmuuden uusina haasteina.

MLL:n vanhempainnetissä on laaja sivusto, jossa lasten kasvu ja kehitys on kerrottu ikäkausittain. Laajalla sivustolla annetaan paljon tietoa ja pureudutaan kunkin ikäkauden tyypillisiin asioihin olipa kyse sitten lapsen peloista, median käytöstä tai kaverisuhteista.

Tutustu näihin: MLL:n Vanhempainnetin lapsen kasvu ja kehitys ikäkausittain https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/

Baby Trail oppimispeli- polku hyvinvoivaan vauvaperhe- elämään