Monimuotoiset perheet, monimuotoinen vanhemmuus ja erilaiset elämäntilanteet

Kaikki lapset ovat erilaisia, samoin lasten perheet.
Joskus elämäntilanne on sellainen, että sopiva tuki löytyy vertaistuesta. Vertaistuessa saa ymmärrystä, tukea ja toivoa ihmisiltä, joilla on samankaltaisia kokemuksia.

Tukea erilaisiin elämäntilanteisiin tarjoavat kuntien lisäksi lukuisat järjestöt, yhdistykset, seurakunnat ja yhteisöt. Sopivaa tukea voi kysyä myös omasta neuvolasta, päiväkodista, koulusta, oppilaitoksesta, terveysasemalta tai sairaalasta, josta voidaan ohjata esimerkiksi sopivan potilasjärjestön piiriin.

Lapsiperheiden tueksi tarkoitettuja järjestöjä ja yhdistyksiä:

www.monimuotoisetperheet.fi

Monimuotoiset perheet -verkosto koostuu kymmenestä itsenäisestä perhejärjestöstä, joita yhdistää se, että kaikkien kohderyhmät poikkeavat jotenkin oletetusta perheestä.

Adoptioperheet ry

Familia ry (toimintaa kahden kulttuurin perheille)

Käpy Lapsikuolemaperheet ry

Lapsettomien yhdistys Simpukka ry

Perhehoitoliitto ry (sijaisperheiden ja niissä elävien lasten etujärjestö)

Sateenkaariperheet ry

Suomen Monikkoperheet ry

Suomen nuoret lesket ry

Suomen uusperheiden liitto ry

Yhden vanhemman perheiden liitto ry

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo/etsi-vertaistukea

Terveyskylästä löytyy Vertaistalo, joka kokoaa vertaistukea tarjoavia yhdistyksiä erikoissairaanhoidon potilaille ja heidän läheisilleen. Sopivaa vertaistukea voi etsiä hakukoneella. Tavoitteena on mahdollisimman vaivaton pääsy vertaistukipalveluihin.

www.leijonaemot.fi

Onko sinulla vammainen, pitkäaikaissairas tai erityistä tukea tarvitseva lapsi? Leijonaemot tukee ja auttaa perheitä arjen haasteiden keskellä vertaistoiminnan, Leijonapartion ja Leijonaluurin kautta. Leijonaemot ry järjestää monenlaista toimintaa: tapaamisia, vertaistukiviikonloppuja ja -päiviä, perhetapahtumia sekä kuukausittain kokoontuvia vertaistukiryhmiä eri puolilla Suomea. Jäsenille on lisäksi oma suljettu Leijonaemot Facebook-ryhmä, jossa vanhemmat voivat saada virtuaalista vertaistukea.

https://parisuhdekeskus.fi/

Parisuhdekeskus Katajan Perheen parhaaksi -toiminta (STEA) tarjoaa tukea parisuhteeseen, kun perheessä on sairautta. Toiminnan kohderyhmänä ovat pariskunnat, joilla on erityistä tukea tarvitseva lapsi tai kun työikäisistä puolisoista toinen tai molemmat sairastavat. Tarjolla on muun muassa parisuhdetapahtumia ja Parisuhdepuhelin.