Hoito- ja palvelupolut

Lapsen (0-12v.) mielenterveyden tuen polku ammattilaisille

Lapsen mielenterveyttä tukee tasapainoinen arki. Sitä vahvistetaan ja tuetaan kaikissa palveluissa. Joskus kuitenkin tarvitaan apua lapsen mielenterveyden pulmissa. Huoli voi liittyä lapsen mieliala-, pelko tai ahdistusoireisiin, uhmakkuus ja käytösoireisiin, neuropsykiatrisiin oireisiin, valikoivaan puhumattomuuteen tai syömisen pulmiin.  Silloin lasta ja perhettä tukee, hoitaa ja kuntouttaa laaja joukko ammattilaisia. Tämän polun tarkoituksena on auttaa ammattilaisia ohjaamaan lasta ja perheettä oikea-aikaisen ja tuen tarpeen mukaisen avun piiriin.

Vauvapolku- monialainen palveluverkosto varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. Työntekijöiden tueksi.


Vauvapolun tavoite on tukea vauvaperheiden kanssa työskenteleviä ohjaamaan vauvaperheitä tuen piiriin ajoissa, oikea-aikaisesti ja tuen tarpeen mukaisesti.
Tarkoitus on tukea hyvää sensitiivistä vanhemmuutta ja saattaa vauva-arki taas yhteisen ilon, vastavuoroisuuden ja läsnäolon suuntaan koko perheen, ammattilaisten ja perheen tukijoukkojen yhteistyöllä.

pdf

Vauvapolku diasarja Final

Tiedoston koko: 384.98 KB
Lisätty: 2022-02-22

 

 

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren hoitopolku

Neuropsykiatriset oireet näkyvät usein käytöksen, oppimisen, unen ja motoriikan haasteina. Oireiden moninaisuuden takia myös tukikeinoja ja toteuttajatahoja on useita.

Kymenlaakson alueella lapsen, nuoren ja perheen tukena on huolen ilmaantuessa kattava joukko ammattilaisia niin sosiaali- ja terveyspalvelujen kuin kasvatus- ja opetusalankin.

Mahdollisimman varhain aloitettu tuki on tärkeää. Huolen kanssa ei kannata jäädä yksin miettimään! 

Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren hoitopolku

Tagit: nepsy, ammattilaisille, hoito- ja palvelupolut, vauvapolku, mielenterveyden tuen polku 0-12.v.