Foorumit ja LAPE teematunnit

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja suojelu – strateginen kumppanuus

Kymenlaakson maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman strategian mukaisesti lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa toimivien tulee yhdessä edistää lapsi- ja perheystävällistä ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Toisistaan irrallaan olevat vähäiset resurssit tulee saattaa yhteen ja tätä kautta tuottaa yhdessä mahdollisimman paljon hyvinvointia lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät monialaista yhteistyötä sekä moniammatillisen osaamisen käyttöä asiakaspoluissa hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kaikkien etuna on lastensuojelun ja korjaavien palvelujen asiakasmäärien vähentäminen.

Aikataulujen yhteensovittaminen

Yhteiskehittämisen kannalta verkostotoimijoiden on tärkeää yhteen sovittaa niin päätöksen teon kuin toimenpiteiden toteuttamisen aikatauluja. Yhteinen vuosikello auttaa toimijoita karsimaan päällekkäisyyksiä, mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen sekä resurssien tarkoituksenmukaisemman kohdentamisen toimintaympäristössä, jossa haasteet ovat usein hallinnonalat ylittäviä ja vaativat laajaa verkostotyötä ja moninäkökulmaisuutta.

LAPE foorumit ja teematunnit

Kymenlaakson toimijoiden entistä tiiviimpi, sujuvampi ja vaikuttavampi yhteistyö parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Syksyllä 2020 käynnistettyjen ja kaksi kertaa vuodessa toteutettavien LAPE foorumien kohderyhmänä ovat Kymenlaakson monialaisten lasten, nuorten ja perheiden palveluiden johto, esimiestaso ja päättäjät. Syysfoorumien aiheina ovat tulevan vuoden painopisteet ja muut ajankohtaiset teemat. Kevätfoorumien aiheina ovat edellisen vuoden toteumat, tulevan vuoden tarpeet ja muut ajankohtaiset teemat. Foorumien valmistelun sekä toteutuksen kokonaisvaltaisena asiantuntija- ja toimeenpanoryhmänä toimii Kymenlaakson LAPE-ryhmä, joka on kuntien, sote-kuntayhtymän, järjestöjen ja seurakuntien toimijoiden, sekä muiden lasten-, nuorten ja perheiden palvelujen asiantuntijoiden ja viranomaisten johdon strategisen tason ryhmä.

Keväällä 2022 LAPE foorumeiden sijaan päätimme kokeilla kaikille avoimia LAPE teematunteja, joissa käsitellään ajankohtaisia perhekeskukseen liittyviä asioita ja ilmiöitä. LAPE teematunnit ovat kestoltaan lyhyempiä, kun foorumit.

Tagit: LAPE teematunti, LAPE foorumi