Ammattilaisille: Vanhemmuuden tuki

 

Viisi vuorovaikutuksellista askelta lapsen aivojen kehittymisen tukemiseen

  1. Share the focus (Ota osaa ja keskity!)
  2. Support and encourage (Tue ja kannusta!)
  3. Name it! (Nimeä!)
  4. Take turns and back & forth (Vuorottele ja toista!)
  5. Practice endings and beginnings (Siirtymävaiheet kiinnostuksesta toiseen!)

Linkki videoon: How-to: 5 Steps for Brain-Building Serve and Return

Baby Trail oppimispeli- polku hyvinvoivaan vauvaperhe- elämään

Kokeile tästä: Baby Trail oppimispeli

Mitä vauva haluaa? Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen neuvolassa

Mielen kehittyminen ja mielenterveys varhaislapsuudessa ovat voimakkaasti yhteydessä vanhempien ja vauvan välisen vuorovaikutuksen laatuun.
Neuvoloiden keskeinen tehtävä on tukea vuorovaikutusta. Artikkelissa on työtä auttavat tarkentavat ja ohjaavat kysymykset. Ne myös lisäävät vanhempien ymmärrystä lapsen kehityksestä.

Tutustu tästä: Mitä vauva haluaa