Ammattilaisille: Lastensuojelu- ja sosiaalipalvelut

Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Tee Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, kun tarvitset apua itsellesi tai sinulla on avun tarpeessa olevan henkilön lapsen, nuoren tai hänen vanhempansa lupa yhteydenottoon tai toimittamalla meille lomakkeen tai sähköisen linkin kautta. Kirjoita tarvittavat tiedot, kuvaa yhteydenoton perusteita ja kokonaistilannetta eli miksi yhteydenotto sosiaalihuoltoon. Yhteydenottolomakkeeseen voit kirjoittaa myös, onko tiedossa aikaisempia/nykyisiä asiakkuuksia muissa palveluissa. Muista kirjata asiakkaan lupa yhteydenottoon. Voit liittää yhteydenottoon tarvittaessa liitetiedostoja.

Pohjoinen tiimi, Kouvola
Puhelinnumero: 040 488 4327
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Hovioikeudenkatu 6 (PL 50), 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Eteläinen tiimi, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti-Miehikkälä
Puhelinnumero: 040 356 2307
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Satamantie 4 B, 5. krs, 49460 Hamina
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lastensuojeluilmoitus

Tee aina lastensuojeluilmoitus, kun huoli lapsen tilanteesta herää. Alla mainitut ilmoitusvelvolliset henkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ottamaan yhteyttä lastensuojeluun, jos heillä on huoli lapsen tilanteesta. Myös jokainen lapsen tilanteesta huolestunut aikuinen tai lapsi itse voi ottaa meihin yhteyttä.

Lastensuojelulain 25 pykälä määrittelee ilmoitusvelvollisuuden, joka koskee
​​​​​sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sen palvelujen tuottajia
- opetus- ja nuorisotoimea
- poliisia ja hätäkeskusta
- tullia, rajavartiolaitosta ja ulosottoviranomaista
- seurakuntaa tai muuta uskonnollista yhdyskuntaa
- koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavaa yksikköä
- luottamushenkilöitä.

Yksityiselle henkilölle myös nimettömän ilmoituksen teko on mahdollista. 

Lastensuojeluilmoituksia vastaanotamme ensisijaisesti sähköisen linkin kautta (vaatii lapsen henkilötunnuksen), THL:n lomakkeella joko postitse tai salatulla sähköpostilla tai tarpeen vaatiessa ilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse.

Pohjoinen tiimi, Kouvola
Puhelinnumero: 040 488 4327
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Hovioikeudenkatu 6 (PL 50), 45100 Kouvola
Sähköpostiosoite: alkutiimi.pohjoinen@kymsote

Eteläinen tiimi, Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti-Miehikkälä
Puhelinnumero: 040 356 2307
Palveluajat: arkisin klo 8–15.30
Osoite: Satamantie 4 B, 5. krs, 49460 Hamina
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Lastensuojeluilmoituksen ilmoitusosa (THL) (Lomake kannattaa tallentaa omalle tietokoneelle ennen täyttöä)

Lastensuojeluilmoitusta tehtäessä on hyvä sisällyttää ilmoitukseen ainakin ne lasta koskevat henkilötiedot, jotka ovat ilmoittajan tiedossa. Lisäksi ilmoitukseen on sisällytettävä syy ilmoituksen tekemiselle, tarkoittaen esimerkiksi perusteita ja tapahtumia, joiden vuoksi ilmoitus tehdään. Lastensuojeluilmoituksen tekijä voi lisätä ilmoitukseen myös maininnan siitä, ovatko lapsi ja hänen huoltajansa tietoisia siitä, että ilmoitus tehdään.

Lastensuojeluilmoitukset käsitellään seitsemän arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta.

Lisätietoja löydät täältä.

 

Apua kotiin lapsiperheille

Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelu tarjoaa tilapäistä arjen apua ja vanhemmuuden tukea lapsiperheille. Kotipalvelua myönnetään toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Kotipalvelua ei voi saada työstä tai opiskelusta johtuvista syistä.
• Tilapäinen lastenhoito
• Kodin askareet, arjen konkreettinen tuki
• Lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan muutamalla omalla kotipalvelutyöntekijällä sekä palvelusetelein. Kotipalvelua voi pyytää ottamalla itse yhteyttä kotipalvelukoordinaattoriin, joka tekee palvelutarpeen arvion puhelimitse tai kotikäynnillä.

Varhaisen tuen perhetyö


• Lapsi 0-8 vuotta tai odottava äiti. Päätös palvelusta tehdään asiakkaalle.
• Perheille, joissa tuentarve lyhytkestoista ja ennaltaehkäisevällä työotteella toteutettavissa.
• Asiakas itse yhteydessä varhaisen tuen perheohjaajaan tai ammattilaisen yhteydenottopyynnön kautta.
• 1-7 kotikäyntiä.

Varhaisen tuen perhetyö on lyhytkestoinen ja ennaltaehkäisevä perhetyön palvelu. Perhetyö tarjoaa perheille ohjaus ja neuvonta palvelua sekä lyhytkestoista muutostyöskentely palvelua. Palvelusta riippuen perheelle tarjotaan 1-7 kotikäyntiä. Varhaisen tuen perhetyön tavoitteena on tukea perhettä perheen muutostavoitteessa sekä lisätä perheen hyvinvointia. Perheen luvalla perhetyö työskentelee perheen verkoston kanssa. Varhaisen tuen perhetyöstä tehdään päätös.
• Perheen kanssa yhteinen, lyhytkestoinen muutostyöskentely
• Yhdessä tekeminen, arjessa tukeminen
• Asiakas suoraan yhteydessä perheohjaajaan tapaamisen varaamiseksi
• Yhteydenottopyynnön avulla perheen yhteistyökumppani voi pyytää perhetyötä
• Oikea-aikaisuus, kotikäynti pyritään sopimaan viiden arkipäivän sisään perheen yhteydenotosta

Varhaisen tuen perhetyön yhteydenottopyynnön voi tehdä yhdessä perheen kanssa perheen jo olemassa oleva palvelu, kuten neuvola, varhaiskasvatus, koulu, perheneuvola, perheiden sosiaalityö ja alkutiimi.

Varhaisen tuen perheohjaajat alueittain
Apua lapsiperheen kotiin

 

Perheiden sosiaalityön perhetyö


• Lapsi 0-18 vuotta. Päätös palvelusta tehdään lapselle.
• Perheille, joissa sosiaalityön arvion mukaan tarve perhetyöllä. Perheiden sosiaalityö tekee päätöksen palvelusta.
• Palvelun kestoa määrittää perheen tuentarve ja perhetyön suunnitelman arviossa havaittava tavoitteissa eteneminen ja perhetyön vaikuttavuus perheen haasteisiin.

Perheiden sosiaalityön perhetyötä voidaan myöntää perheiden sosiaalityössä asioiville perheille. Perhetyö voi työskennellä perheessä jo palvelutarpeen arvioinnin aikana perheen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toivotun muutoksen aikaansaamiseksi. Perhetyö tukee perheitä moniammatillisesti lapsen hyvinvoinnin, vanhemmuuden, vanhemman hyvinvoinnin ja perheen sosiaalisten suhteiden sekä verkostojen tukemisen näkökulmasta.

• Perhetyöstä tehdään aina päätös. Päätöksen tekee perheiden sosiaalityö.
• Perhetyön tavoitteet ja työskentelyn sisällöt sovimme yksilöllisesti yhdessä perheen kanssa.
• Muutostyöskentely
• Perheen monipuolinen tukeminen
• Yhdessä tekeminen

Palveluesimies Laura Ukkola p. 040 745 2661

 

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö on lastensuojelun asiakkaan oleville lapsille, nuorille ja tämän perheille tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimi.
Tehotetun perhetyön tavoitteet sovitaan lapsen ja perheen kanssa yhdessä ja ne perustuvat lapsen asioista vastaavan sosiaalityötekijän laatimaan kirjalliseen asiakassuunnitelmaan.
Tehostettua perhetyötä toteutetaan pääsääntöisesti perheen kotona tai perheen toimintaympäristössä.

 

 

Tagit: ammattilaisille, lastensuojelu, sosiaalipalvelut, yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen, lastensuojeluilmoitus