Ammattilaisille: Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys

Vanhemman ja lapsen vuorovaikutus

Lapsen mielessä on monta asiaa! Kuuntelethan joka päivä!

 

 


 

Koulunkäyntikyvyn arviointiseula

Tämä matalan kynnyksen arviointiseula on tarkoitettu apuvälineeksi tilanteisiin, kun on
huoli oppilaan koulunkäynnistä. Arviointiseula auttaa hahmottamaan suuntaa antavasti,
millä alueella oppilaan koulunkäyntikykyä tulee vahvistaa.

Oppilaan henkilö- tai muita tunnistetietoja ei tarvita. Vastaukset kysymyksiin syötetään
anonyymisti. Seula tulisi mahdollisuuksien mukaan täyttää yhteistyössä oppilaan ja hänen
huoltajiensa sekä mahdollisten muiden tarpeellisten yhteistyötahojen kanssa.

Koulunkäyntikyvyn arviointiseula

Tagit: ammattilaisille, lapsen kasvu ja kehitys, nuoren kasvu ja kehitys